MEDEMBLIK - Burgemeester Frank Streng verrast vrijdagmorgen 8 inwoners met hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén persoon was al op de hoogte. Hij zou het lintje al eerder hebben ontvangen als lid van de vrijwillige brandweer, echter was verhinderd bij deze uitreiking. Vanwege de coronamaatregelen zal de burgemeester alle gedecoreerden persoonlijk, telefonisch op de hoogte brengen. Zodra het mogelijk is organiseert de gemeente een feestelijke bijeenkomst waarbij de lintjes alsnog worden opgespeld bij de 9 vrijwilligers.

1. Francisca Johanna (Ciska) Groeneveld - de Jong (76) uit Midwoud

Ciska Groeneveld begon met haar vrijwilligerswerk in 1973.Zij werd toen voorzitter van de bibliotheek Oostwoud/Midwoud en heeft 27 jaar lang deze functie vervult. Sinds 2000 is mevrouw Groeneveld actief als VOA (vrijwillige ouderen adviseur) in diverse dorpen in de gemeente Medemblik. Als VOA bemiddelt zij bij problemen op het gebied van financiën, administratie, belastingen, eenzaamheid en ouderenmishandeling. Ook adviseert ze op het gebied van inkomen, recht wonen, mobiliteit, zorg, activiteiten, cursussen en ontspanning.Vanaf 2008 actief voor ouderenbonden, als de ANOB en Seniorenvereniging Noorder-Koggenland. Zij is secretaris van de SOM (Samenwerking Ouderenbonden Medemblik), van de KSO (koepel samenwerkende ouderen Westfriesland) en van seniorenvereniging NKL waarvan zij tevens medeoprichter is. Ook organiseert en begeleidt mevrouw Groeneveld computercursussen voor ouderen.Voor de protestantse kerkgenootschap THOMAS zet mevrouw Groeneveld-De Jong zich in. Mevrouw leidde de oecumenische gesprekskring en trad toe tot het college van lectoren.

2. Maria Cornelia (Ria) Duin – Groen (69) uit Zwaagdijk-Oost
In 1980 werd Ria Duin bestuurslid bij de E.H.B.O. Zwaagdijk-Oost. Als bestuurslid is zij een onmisbare schakel.Daarnaast is zij sinds 2003 bestuurslid van het bestuur van de St. Jozefparochie Zwaagdijk. Mevrouw is verantwoordelijk voor de wijk-contactpersonen, de kindervieringen en is namens de parochie lid van het Regiobestuur. Al 25 jaar collecteert mevrouw Duin voor de Hartstichting.

3. Gerard Kamp (73) uit Hauwert
Gerard Kamp is al 40 jaar vrijwillig actief bij verschillende verenigingen in zijn woonplaats.Vanaf 1989 is hij bestuurslid van Dorpshuis De Werf. Zorgt voor het onderhoud van het voetbal- en handbalveld en het terrein van het dorpshuis.Naast zijn taken als bestuurslid van Uitvaartvereniging Hauwert verzorgt hij het onderhoud en het delven van graven.Sinds 2011 coördinator van de groenploeg van Voetbalvereniging Hauwert. Gerard Kamp kwam in 1979 in het bestuur van de IJsclub Hauwert. Hij werd in 1986 voorzitter. Bij zijn afscheid in januari 2020 ontving hij de Waarderingsspeld van de gemeente Medemblik. Hij was een grote aanjager en stimulator. Hij bewaakte alle zaken om schaatsen mogelijk te maken, en de jaarlijkse Egboetsloop. Ten slotte is de heer Kamp sinds 1978 actief bij dorpskrant Dorpskoerier en haalt hij wekelijks oud ijzer op en coördineert hij oud papier voor Gymvereniging W.I.K. in zijn woonplaats.

4. Johannes Clemens Maria (Jan) Mol (71) uit Medemblik
Jan Mol begon in 1987 zijn vrijwilligerswerk als voorzitter bij Stichting Kollektief Jeugdwerk. Het SKJ is de koepelstichting voor het jeugd- en jongerenwerk van Scouting, All Together, hobbyclub en Unciaal. Al 32 jaar is hij zeer begaan met het wel en wee van de verenigingen en is zeer begaan met de jeugd van Medemblik.Ruim 10 jaar was hij bestuurslid voor de Stichting Kasteel Radboud. In die tijd als beheerder en exploitant van cultureel erfgoed, met PR en Communicatie in zijn portefeuille en merendeels ook vicevoorzitter. Sinds 2016 voorzitter van de Stadsraad Medemblik. Gedurende 16 jaar bestuurslid van Ontwikkelingsorganisatie Dorcas ondernemers Westfriesland. Tegenwoordig zet hij zich in voor scholing van kinderen in ontwikkelingsland Ethiopië. Als secretaris actief voor de stichting en onder andere betrokken bij de organisatie van een sponsorrun in Ethiopië en een veiling.

5. Jan Smit (63) uit Opperdoes
Jan Smit is al vele jaren betrokken bij Protestantse Gemeente in Opperdoes. Ongeveer 10 jaar als voorzitter van de kerkenraad en voorzitter/penningmeester van de kerkrentmeesters. Bij ziekte van de predikant nam hij de organisatie van de kerkdiensten op zich. Hij was er jarenlang koster en kerkvoogd. Daarvoor voorzitter van de kerkenraad in Hoorn. Ook in Medemblik kan de kerkenraad op zijn inzet rekenen.Vanaf 2002 penningmeester en vicevoorzitter van het Westfries Genootschap en vanaf 2013 voorzitter. Was lid van Westfriese schrijversgroep en betrokken bij diverse commissies. In 1999 richtte hij de Historische Vereniging Opperdoes op. Sinds 2016 is hij voorzitter. Ook was hij voorzitter van de Telersvereniging Opperdoezer Ronde.

6. Maatje Johanna (Marian) Kamp-Dalebout (70) uit Hauwert
(echtgenote van Gerard Kamp, zie boven)
Vanaf 1978 is Marian vrijwilliger bij dorpsblad de Dorpskoerier, waar zij nog altijd penningmeester is. Ook is zij al vele jaren actief voor Gymvereniging W.I.K. In de jaren ’80 was zij 5 jaar lang vrijwilliger bij de Zondagschool in Hauwert. Het secretariaat van de IJsclub Hauwert was jarenlang haar taak. Tenslotte maakt ze overzichten voor de ophalen van oud papier en het oud ijzer in haar woonplaats. Mevrouw Kamp ontving in januari van dit jaar de Waarderingsspeld van de gemeente Medemblik.

7. Anita - Van Arem (60) uit Benningbroek
Vanaf 1986 is Anita actief voor vv DES. Trainen en coachen van de jeugd, stimulator van het meisjes- en damesvoetbal. Sinds 1999 organisator schoolvoetbal en wintervoetbal in de regio Noorder-Koggenland. Vanaf 2001 organisator voetbalweek 4:4 toernooi voor vv DES. Vanaf 1992 tot 1999 penningmeester van dorpshuis De Vang.Vanaf 2016 bestuurslid van de uitvaartvereniging Benningbroek/Sijbekarspel. In 2011 nam zij het initiatief voor vrouwenbiljart in De Vang. Vanaf 1995 tot 2014 redactie- en bestuurslid van de Dorpskrant. Verder was zij vrijwilliger bij een dementenzorginstelling en initiator van motorclub Zoef.

8. Anthonius Jacobus (Ton) Pronk (79) uit Medemblik
Ton Pronk begon zijn vrijwilligerswerk bij de Oudheidkundige Vereniging Medemblick. Naast bestuurslid was hij tot 2011 conservator en in 2011 benoemd tot voorzitter. Ook neemt de heer Pronk deel aan regionale overlegvergaderingen van historische verenigingen uit buurgemeenten. Namens de Oudheidkundige Vereniging Medemblick maakt de heer Pronk deel uit van de werkgroep 'Huis van de Stad'. Ook is de heer Pronk sinds 2008 actief bij de Stichting Stadsherstel Medemblik als algemeen bestuurslid. Zijn achtergrond in het restaureren van monumenten komt goed van pas. Ook heeft de heer Pronk een verbindende rol door zijn contacten met andere historische verengingen.

9. Antonius Jacobus Maria (Ton) Botman (57) uit Wervershoof
Ton Botman trad in dienst van de vrijwillige brandweer van Wervershoof op 1 oktober 1983.Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. In zijn diensttijd maakte hij deel uit van de Unifil krijgsmacht en werd hij uitgezonden naar Libanon.Als jonge brandwacht doorliep hij vele cursussen, naast zijn drukke werkzaamheden als zelfstandig ondernemer.Hij klom op tot brandmeester en kenmerkend voor hem was de invloed op de na hem komende brandweermensen die hij met raad en daad bijstond.Mede door zijn technisch en bouwkundig inzicht een voorbeeld voor velen in de incidentbestrijding.Botman was lange tijd actief in de personeelsvereniging van de brandweer.

Allen zijn ze benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau.