KOGGENLAND - Donderdag 26 april 2018 was de jaarlijkse Lintjesregen in De Goorn. Vier van de vijf genomineerden waren aanwezig en kregen door burgemeester Posthumus hun onderscheiding opgespeld.

Het gaat om vijf Koggenlanders:

  • De heer W.B.M. Bruin (Wim) uit Obdam
  • De heer A.G.M. Groot (Ad) uit Avenhorn
  • De heer H.C.M. Konijn (Harry) uit Obdam
  • Mevrouw J.A.M. Kruijer-Kaag (José) uit Obdam (niet aanwezig op ceremonie)
  • De heer J. Smit (Jac) uit Ursem

'Cement van de samenleving'
Burgemeester Posthumus riep de vier gelukkigen één voor één naar voren voor een persoonlijk woord. Daarna volgde het opspelden van de Koninklijke onderscheiding. Vier inwoners zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau; één persoon als Ridder. Burgemeester Posthumus noemde de belangrijke traditie van de Lintjesregen. “Het lintje is een officiële blijk van waardering. Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. Zonder cement maak je geen bouwwerk dat blijft staan.”

Hieronder vindt u de verdiensten van de vijf gedecoreerde Koggenlanders:

De heer W.B.M. Bruin (Wim) uit Obdam

De heer Bruin is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Bruin heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger bij toneelvereniging Rein Genoegen in Obdam en bij dorpshuis De Brink in Obdam. Hij is oprichter van en coördinator bij het Repair Café, lector van en vrijwilliger bij kerkkoor Entre Deux, lector en vrijwilliger bij en lid van de avondwakegroep van de Sint Victor Parochie in Obdam en voorzitter van Stichting Lourdes Werkgroep Obdam-Hensbroek. Daarnaast is hij chauffeur van buurtbus De Westfries en speelt hij met overgave de rol van Sinterklaas.

De heer A.G.M. Groot (Ad) uit Avenhorn

De heer Groot is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al vele jaren in als vrijwilliger bij voetbalvereniging RK EDO in Avenhorn: als actief lid van de kascommissie van de voetbalclub en De Club van 100. In het verleden was hij daar actief als vlagger, scheidsrechter, secretaris en voorzitter. Ook was hij actief als prins carnaval in Avenhorn, is hij vrijwilliger bij tennisclub Westerkogge, lid van het pastoraatteam en voorganger in avondwakes, uitvaarten en liturgie van de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap van De Goorn. Daarnaast was hij penningmeester van Brassband Kunst naar Kracht en administratief medewerker bij Wereldwinkel De Goorn. Ook biedt hij sinds 2016 hulp aan drie kinderen waarvan de ouders zijn overleden.

De heer H.C.M. Konijn (Harry) uit Obdam

De heer Konijn is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al jaren in als vrijwilliger: als bestuurslid van en vrijwilliger bij voetbalvereniging Apollo ’68 in Hensbroek. Ook was hij oprichter en organisator van het jaarlijkse Wijkenvoetbal in Hensbroek, vrijwilliger bij de Heilige Marcus Parochie en begrafenisvereniging Memento Mori in Hensbroek en is hij actief betrokken bij carnavalsvereniging De Broekhennen, Stichting Hensbroek Aktief (bestuurslid), de IJsclub (secretaris) en voetbalvereniging SVW “27 in Heerhugowaard. Tot slot heeft hij veel werk verricht voor evenementen in Hensbroek zoals de wandelvierdaagse, de Molentocht en de aanleg van de skeelerbaan. Meneer Konijn is nog actief als scheidsrechter bij voetbalvereniging Victoria-O in Obdam.

Mevrouw J.A.M. Kruijer-Kaag (José) uit Obdam
Mevrouw was afwezig op 26 april en ontvangt haar lintje op een later moment.

Mevrouw Kruijer-Kaag is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau Zij is al jarenlang actief als vrijwilliger. In 1980 startte zij als secretaresse bij de Katholieke Vrouwen Gilde Obdam. Vervolgens kwamen daar diverse vrijwilligerstaken bij. Bij Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef bijvoorbeeld, waarvoor zij tweedehands kleding en artikelen inzamelt voor arme mensen in Roemenië. En bij woonzorgcentrum De Horstenburg in Obdam, waar ze maandelijks helpt bij het diner voor ouderen en alleenstaanden. Tot slot heeft ze een warm hart voor Stichting Baby Hope, die geboortezorgmaterialen inzamelt voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa.

De heer J. Smit (Jac) uit Ursem

De heer Smit is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding voor o.a. zijn werk voor stichting MANNA.

De heer Smit is oprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting MANNA Werkgroep Schermer. Deze stichting verzamelt voedsel bij akkerbouwers en tuinders om dit vervolgens geschikt te maken voor voedselbanken. Zijn initiatief heeft landelijke belangstelling getrokken. Zo zijn er diverse tv-opnamen geweest om dit initiatief te laten zien. Veel voedselbanken vragen inmiddels om toelevering van producten, ook van buiten de provincie. De stichting levert circa 300 ton per jaar aan voedselbanken in Noord- en Zuid-Holland. Werkgroepen met eenzelfde doelstelling worden in andere delen van het land opgestart. De heer Smit is hier tevens organisator, planner en chauffeur.

De heer Smit was tot zijn pensioen werkzaam bij de NVWA te Amsterdam. Hij zet zich al jaren in als vrijwilliger en bestuurslid van de Protestantse Gemeente Schermer, als voorzitter en lid van de Raad van Kerken in Schermer en als bestuurslid van Stichting PCBO te Schermerhorn.