HOLLANDS KROON - Op donderdag 26 april 2018 kregen vijf inwoners van de gemeente Hollands Kroon bij de Algemene Gelegenheid (ofwel de Lintjesregen) een Koninklijke Onderscheiding.

De inwoners ontvingen de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester J.R.A. Nawijn.

De volgende personen worden onderscheiden (genoemd in willekeurige volgorde):

De heer W. (Wim) Holsappel (geboortedatum: 4 november 1950). Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Woonplaats: Anna Paulowna

De heer Holsappel heeft zich sinds 1980 ingezet voor respectievelijk de GPV Anna Paulowna, daarna de ChristenUnie Anna Paulowna e.o. en later de ChristenUnie Hollands Kroon. Hij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed, waaronder secretaris, penningmeester en tot op de dag van vandaag het voorzitterschap. De voedselbank organiseert regelmatig winkelacties in de gemeente Hollands Kroon. Eén a tweemaal per jaar wordt er in een supermarkt een actie gehouden. De heer Holsappel doet sinds het ontstaan van deze actie mee en is dan één van de 20 vrijwilligers. Mede dankzij zijn hulp kan de voedselbank ca. 60 kratten met levensmiddelen verzamelen. Vanaf 1985 is de heer Holsappel een bekwaam bestuurder en voorzitter van de mannen-vereniging. Een denktank voor Bijbelse, maatschappelijke en politieke onderwerpen waarbij hijzelf intens betrokken is. Vanaf december 2011 is de heer Holsappel als vrijwilliger actief bij de Rudolf Steinerschool in Alkmaar. Hij is één dag aanwezig en zorgt ervoor dat alle computer werken en de systemen het blijven doen en voortdurend verbeterd worden en zo nodig worden aangepast aan de eisen van de tijd. Sinds 2012 verricht de heer Holsappel de volgende werkzaamheden voor Rebad Badminton; ledenadministratie en financiën, speelvelden klaar maken en opruimen, bijwonen van vergaderingen en toernooi uitwisselingen regelen. De heer Holsappel is een zeer toegewijde vrijwilliger om de vereniging draaiende te houden.

Mevrouw P.J. (Nel) Arendse-Zuidema (geboortedatum: 12 juli 1958). Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Woonplaats: Slootdorp

Mevrouw Arendse is al meer dan 40 jaar als vrijwilliger betrokken bij meerdere kerken. Mevrouw wordt gezien als een van de ‘steunpilaren’ van kerk en dorp. Zij heeft een drukke baan als partner in een bollenbedrijf. Daarnaast is ze vaste organist in verschillende kerken, waaronder die van Slootdorp.

In de Protestantse Gemeente Slootdorp was mevrouw Arendse vele jaren een van de drijvende krachten achter het kinderwerk. Onder meer door het geven van kindernevendiensten voor kinderen van 4-12. De laatste jaren heeft zij zich verdienstelijk gemaakt als oprichter van het Tienerkwartier; een activiteit waarbij tieners tijdens kerkdiensten over het geloof kunnen praten. Ook heeft ze jarenlang deel uitgemaakt van de providercommissie, later de commissie Kerk-in-Actie, die activiteiten organiseert voor jongeren van de Protestantse Gemeenten Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf/Kreileroord. Mevrouw Arendse is op tal van manieren inzetbaar. In 2016 werd ze bijvoorbeeld lid van de Raad van Kerken omdat een ander kerkenraadslid het rustiger aan wilde gaan doen. Mevrouw Arendse leeft mee met tal van mensen in het dorp, binnen en buiten de kerk, en staat op een vanzelfsprekende manier klaar voor wie haar hulp nodig heeft.

Mevrouw H.A. (Rinie) Methorst-Hagens (geboortedatum: 14 januari 1952). Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Woonplaats: Hippolytushoef

Sinds 1990 was mevrouw Methorst-Hagens vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Wieringen, waar zij vele uren diverse functies heeft vervuld, zoals winkeldienst, bestuurslid en penningmeester. In die periode is zij ook penningmeester geweest van de afdeling Hollands Kroon bij het KWF en hield zij zich ook bezig met de organisatie rondom de collecteweek. Daarnaast is zij sinds 1995 betrokken bij Stichting Boddaert, waar zij als pleegmoeder kinderen een fijne vakantie bezorgt.

De heer C. (Chris) Witsmeer (geboortedatum: 27 maart 1969). Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Woonplaats: Nieuwe Niedorp

Sinds 1994 is de heer Witsmeer vrijwilliger bij de Brandweer in Niedorp, als pompbediende/hoofdbrandwacht. Daarnaast helpt hij bij de Stichting Kinderdorp Niedorp. Hij stelt hiervoor materieel beschikbaar en ruimte. Hij is een vrijwilliger met een tomeloos enthousiasme.

Toen zijn broer in 2002 kwam te overlijden nam hij diens taak als bestuurslid bij de vereniging IJs- en Volksvermaak over. Tijdens de Floralia in Niedorp is hij inzetbaar als poortwachter en bij de 1/8e Triathlon is hij medewerker afzettingen. Hij helpt bij het uitzetten van hekken en weer opruimen en zorgt dat alles ordelijk verloopt bij de ca. 1000 deelnemers. Daarnaast is hij drager bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer.

De heer H.J. (Bertus) Spaansen (geboortedatum: 19 augustus 1948). Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Woonplaats: Lutjewinkel

Sinds 1996 is de heer Spaansen de drijvende kracht achter allerlei activiteiten in Haringhuizen en Moerbeek. Veertig jaar geleden hielp hij mee om het dorpshuis te bouwen. Hij was toen al jaren penningmeester van de toenmalige biljartvereniging. Later werd hij ook voorzitter van het kermiscomité en van de Stichting Dorpshuis Haringhuizen. Hij heeft vele uren vrijwilligerswerk en onderhoudsklussen gedaan bij diverse verenigingen. De heer Spaansen zegt niet snel ergens nee op. Dankzij mensen als de heer Spaansen kunnen dorpen als Haringhuizen en Moerbeek nog met enige samenhang blijven functioneren. In 2017 heeft de heer Spaansen een gemeentelijke onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten.