AVENHORN - Op woensdag 31 januari openen Win Bijman (wethouder Koggenland), Willem Zijlstra (directeur ROC Horizon College), Jolanda Buwalda (voorzitter ZWplusbestuur en RvB Omring) en Maaike Zweep (bestuurslid ZWplus/SIGRA en programmadirecteur Zorg Wilgaerden) het Wijkleercentrum Avenhorn aan de Buitenroede 2B. Studenten worden in het centrum op innovatieve wijze opgeleid naar werk in de zorg. Op hun beurt geven de studenten praktische ondersteuning bij het dagelijks leven voor hulpbehoevende inwoners van Koggenland.

Win Bijman, wethouder Zorg, Welzijn & Onderwijs van de gemeente Koggenland: “Met dit Wijkleercentrum hebben we extra handen in de Koggenlandse samenleving om kwetsbare inwoners te helpen en mantelzorgers te ontlasten. Tegelijkertijd bouwen de studenten aan hun toekomst; met de opgedane kennis en ervaring en het diploma ‘helpende zorg en welzijn’.”

Samenwerking

Het Wijkleercentrum is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeente Koggenland, ROC Horizon College, zorgorganisaties Omring en Wilgaerden en werkgeversorganisatie ZWplus/SIGRA. Op 31 januari vindt de officiële opening plaats en de dag erna, op 1 februari, starten de eerste studenten met de opleiding Helpende Zorg & Welzijn. Willem Zijlstra: “Overal in het land slaan Zorg & Welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen. Een Wijkleercentrum als deze, is daar een resultaat van. Hier wordt op een andere manier onderwijs gegeven, die beter aansluit op de veranderende arbeidsmarkt.” Ook elders in de regio Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Wijkleercentra.

Het Wijkleercentrum in de praktijk

Studenten worden op locatie praktijkgericht en innovatief opgeleid naar werk in de zorg. De stage wordt besteed aan praktische ondersteuning bij het dagelijks leven voor hulpbehoevende mensen. Denk hierbij aan het helpen met de boodschappen of het bereiden van een maaltijd. Zowel studenten als kwetsbare inwoners worden begeleid naar grotere zelfredzaamheid.

Iets voor u?

De opleiding kent een continue instroom en is ook geschikt voor bijvoorbeeld herintreders en mensen die nu in een uitkeringssituatie verkeren. De opleiding is gericht op MBO niveau 2 en duurt 1,5 jaar. Vereisten om te beginnen zijn diploma VMBO-B, diploma MBO niveau 1 of een overgangsbewijs HAVO 3-4. Wilt u meer weten over de opleiding? Neemt u dan contact op met Peter Snoeks (02209) 28 72 26 of Petra Steenis (0229) 28 72 25 voor meer informatie.