NOORD HOLLAND NOORD - Op de website mijngemeente.vrnhn.nl lees je vanaf 10 juni nieuwe informatie over het eerste kwartaal van 2017. 

De cijfers zijn voor iedere gemeente in onze regio ingevuld en er zijn maar liefst 39 nieuwe verhalen toegevoegd. Zo vertellen we aan alle gemeentebesturen in Noord-Holland Noord wat onze veiligheidsregio doet.

Bekijk bijvoorbeeld hoe vaak de brandweer van januari tot mei voor een spoedinzet is uitgerukt in Alkmaar, of hoe vaak burgerhulpverleners in Hoorn zijn gealarmeerd om een slachtoffer te reanimeren. Lees hoe we hebben samengewerkt bij een ernstig ongeval bij Heerhugowaard. Of lees hoe onze brandweercollega’s voorlichting geven over brandveilig leven: op scholen, beurzen, bijeenkomsten of in wooncomplexen.

Samen met inwoners, ondernemers en onze ketenpartners proberen we leed en schade te beperken en voorkomen. Ons werk en onze resultaten laten we zien op deze website. Drie keer per jaar, na ieder kwartaal, maken we de balans op en tonen we nieuwe cijfers en verhalen.