DE GOORN - Burgemeester Bonsen verraste maandagavond 5 oktober Corrie van Leijen – Spaansen uit Koggenland met een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde aan het eind van de raadsvergadering waarin zij afscheid nam als raadslid. Corrie ontving deze onderscheiding als waardering voor haar 27 jaar lange inzet en betrokkenheid als lid van de gemeenteraad. Burgemeester Bonsen overhandigde haar de versierselen Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Omdat de burgemeester vanwege de 1,5meter afstand de onderscheiding niet kon opspelden, nam haar man deze taak over.

Inzet voor het algemeen belang
De burgemeester zag het besluit van Corrie van Leijen om een punt te zetten achter het raadslidmaatschap, als uiting dat het in de politiek niet gaat om het persoonlijke belang, maar om het grotere geheel. ‘Daarom neem je halverwege de raadsperiode afscheid en niet aan het eind. De timing geeft blijk van grote bestuurlijke sensitiviteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Het gaat jou om het algemeen belang en dat is - daar ben je altijd duidelijk over geweest – bouwen aan een mooier Koggenland. Daarbij heb jij altijd je verantwoordelijkheid genomen’, aldus de burgemeester.

Hoogtepunten in het raadslidmaatschap
Het in 2014 startten als nieuwe fractie met 2 zetels in de gemeenteraad, is een van de hoogtepunten geweest van Corrie van Leijen. Het andere hoogtepunt was dit voorjaar toen de Coronamaatregelen net van kracht waren, en zij alleen in aanwezigheid van de voorzitter en griffier de raadsbesluiten mocht nemen.

Vasthoudendheid en lange adem
Naast de burgemeester spraken vanuit de fractie Welzijn Koggenland mw. Te Winkel en mw. Kuijper haar toe. Zij gingen met name in op Corrie als fractievoorzitter. Haar vasthoudendheid en lange adem in de politiek werden alom geprezen.

De Godin
Mw. Borgers en mw. Van Dolder gaven hun blijk van waardering namens de gemeenteraad door aan te geven dat zij Corrie van Leijen als moeder van de raad ervaarden. Vanuit die gedachten ontving zij als afscheidscadeau het kunstwerk ‘De Godin’ van kunstenaar Tom Verdegaal uit Hoorn. Dit symboliseert het vrouwelijke principe voor jarenlange inzet in de gemeenteraad voor de gemeenschap van Koggenland.