HOORN - Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, heeft op 3 april namens Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke Erepenning overhandigd aan SV Always Forward. De vereniging ontving de erepenning vanwege haar 100-jarig bestaan. Namens de gemeente overhandigde wethouder Kholoud Al Mobayed de vereniging een Eenhoornzegel van € 1.000.


SV Always Forward is opgericht op 4 april 1921. Met haar 1.250 leden is het veruit de grootste voetbalvereniging in de gemeente Hoorn. Er is niet alleen een jongens-/herenafdeling, maar ook een aanzienlijke en groeiende afdeling vrouwen- en meisjesvoetbal. De basis voor het grote ledenaantal is de grote jeugdafdeling met zo’n 900 jeugdleden. Er zijn ruim 300 vrijwilligers bij de club actief. Het sportcomplex van Always Forward wordt dagelijks gebruikt en omvat onder meer vier verlichte kunstgrasvelden en een trainingshal.

Maatschappelijke betrokkenheid
De vereniging werkt veel samen met andere organisaties, zoals Stichting Netwerk, Vluchtelingenwerk en het Hoornse Vrijwilligerspunt. Aandacht voor sportiviteit en respect voor elkaar staan bij de vereniging hoog in het vaandel. Always Forward is een dementievriendelijke vereniging. Mensen met een migratie-achtergrond krijgen via Always Forward hulp bij het integreren. Voor de KNVB is Always Forward steeds vaker een voorbeeld van een goedlopende, gemotiveerde voetbalvereniging die beschikt over expertise op vele terreinen. Always Forward is een Erkend Leerbedrijf. Voor het doorlopen van een maatschappelijke stage kunnen scholieren terecht bij Always Forward. Wethouder Kholoud al Mobayed roemt de maatschappelijke betrokkenheid van Always Forward: ‘Always Forward laat zien dat een voetbalvereniging om meer draait dan samen sporten. Het maakt mij trots dat Always Forward zich op meerdere gebieden zo sterk inzet voor het welzijn van onze inwoners.’

Erepenning
De Koninklijke erepenning wordt – onder strenge voorwaarden - uitgereikt ter gelegenheid van de viering van een 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling. Met de toekenning van de Koninklijke erepenning mag de vereniging de afbeelding van de penning (afbeelding van de Koning) officieel gebruiken in haar communicatie-uitingen. Ook mag de vereniging de volgende tekst gebruiken: “SV Always Forward, onderscheiden met de Koninklijke Erepenning”. Meer informatie staat op de pagina Koninklijke Erepenning, predicaat Hofleverancier, of predicaat Koninklijk.

Eenhoornzegel
Als waardering voor het vele vrijwilligerswerk in de stad, komen verenigingen en stichtingen die een jubileum van 25, 50, 75, 100 jaar enzovoorts vieren in aanmerking voor een Eenhoornzegel. Men moet dan wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en het jubileum kenbaar maken bij de gemeente. Meer informatie staat op de pagina Eenhoornzegel, Erepenning, of Ereburgerschap.