GROOTEBROEK - Vrijmarkt op het plein rond het Streekhof Ook in 2019 organiseert het Oranje comité Grootebroek en Bovenkarspel weer de vrijmarkt op het plein rond het Streekhof! De opzet en locatie zijn zoals de voorgaande jaren.

De vrijmarkt duurt van 06:00 uur tot 12:00 uur. Vanaf 13:00 uur kunt u Koningsdag verder vieren op het rondje Raadhuislaan, Burg. Schrijnderlaan en Zesstedenweg in Grootebroek met allerlei verschillende (gratis) activiteiten voor jong en oud!

Belangrijke info over de vrijmarkt
U kunt op Koningsdag vanaf 6:00 uur uw plaats innemen op de vrijmarkt. Het vooraf ‘reserveren’ van een plek door kleden, stoelen, linten etc. is niet toegestaan. Het plein blijft autovrij, parkeer dus niet uw auto bij uw verkoopplek.

Tentjes, party-daken of vergelijkbare bouwwerken zijn niet toegestaan. Na afloop graag uw spullen deponeren in de daarvoor bestemde containers. De Stationslaan en het parkeerterrein van De Middend (bij het Streekhof) zijn niet bereikbaar per auto van 06.00 uur tot 14.00 uur. Op het terrein is een toiletwagen aanwezig en er zullen verschillende kraampjes met etenswaren zijn.
Kom dus vooral met de fiets!

Op het groene gedeelte van de plattegrond is aangegeven waar de kraampjes mogen staan.

Commerciële activiteiten
Wilt u met uw bedrijf deelnemen aan de Vrijmarkt? Meldt u zich dan van tevoren aan bij de organisatie via ocgrootebroek@gmail.com. Voor particulieren is het verkopen op de Vrijmarkt gratis maar voor bedrijven geldt een apart tarief.

Thema voor 2019, Griezelen!
Het Oranje Comité gaat er ook dit jaar weer voor zorgen dat er een fantastisch mooie Koningsdag gevierd kan gaan worden. De organisatie hoopt op een gezellig, feestelijke en zonnige editie van Koningsdag 2019! De laatste updates en informatie kunt u volgen via Facebook www.facebook.com/oranjecomite.grootebroek.