HOORN - Op donderdag 27 april, Koningsdag, is er in de binnenstad van Hoorn vrijmarkt. De combinatie van levendige straathandel door particulieren, enthousiast publiek en hier en daar een muzikaal accent gaat ongetwijfeld voor een drukke, feestelijke dag zorgen voor jong en oud. In Blokker en Zwaag is ook het nodige te doen.

In verband met de vrijmarkt is het winkelrondje de hele dag gesloten voor verkeer. Vanwege de omleidingen en de drukte in de stad doen bezoekers er goed aan op de fiets of met het openbaar vervoer naar de binnenstad te gaan. Fietsers kunnen gratis gebruikmaken van de bewaakte fietsenstalling op de Veemarkt. Voor wie toch met de auto komt: het is weer gratis parkeren op het terrein van de voormalige Prismaschool, achter het Pelmolenpad.

Spelregels voor de vrijmarkt

 • De vrijmarkt is voor particulieren. Vanaf 06.00 uur mogen zij zonder vergunning goederen op straat verkopen. Verkoop van eten en drinken is niet toegestaan; dat is voorbehouden aan beroepshandelaren, die in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit deze inschrijving moet blijken dat hij of zij bevoegd is tot het bereiden en verkopen van de aangeboden etenswaren. Het gaat daarbij vooral om aandacht voor het verpakken en het gekoeld bewaren van de etenswaren. Non-food beroepshandelaren worden zoals gebruikelijk van de vrijmarkt geweerd.

 • Kies een plekje in het uitgebreide winkelrondje: Kleine Noord, Grote Noord, Kerkplein, Nieuwstraat, Gouw, Gedempte Turfhaven, Veemarkt en de tussenliggende straten. Pas als het winkelrondje vol is, kunt u in overleg met de toezichthouders een andere plek kiezen.

 • Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is het niet toegestaan om met plakband op de openbare weg grondplaatsen af te bakenen. Om veiligheidsredenen moet u bij het innemen van een grondplek rekening houden met een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter voor brandweer, politie en ambulance. Daarom mag niemand grondplekken inrichten of kramen neerzetten in de Lange Kerkstraat, Kerkstraat, Roode Steen, Dal (voor Sint-Pietershof), toegangen fietsenstalling Veemarkt en mag het in de Nieuwsteeg aan één zijde.

 • Ga niet pal voor de deur zitten van een winkelier die te kennen geeft dat hij zijn winkel op Koningsdag wil openen. Houd ook nooddeuren vrij. Ook al mogen de winkels wettelijk gezien open, burgemeester en wethouders geven winkeliers in verband met de toeloop van vrijmarkthandelaren het dringende advies om hun deuren gesloten te houden.

 • Winkeliers die van plan zijn hun zaak te openen, doen er goed aan een pamflet op hun deur of in hun etalage te hangen met het verzoek om de toegang tot de winkel en de nooduitgang vrij te houden.

 • Het gebruik van compressoren, vermogensaggregaten (stroomgeneratoren) mag geen overlast veroorzaken. Wat betreft geluidsoverlast moet het apparaat voldoen aan het in 2001 in de Staatscourant nr. 166 gepubliceerde toelaatbare geluidsniveau.

 • De verkoop van alcohol en het plaatsen van buitentaps op de openbare weg is niet toegestaan. Artikel 2.48 van de Algemene plaatselijke verordening verbiedt alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • De afstand van een standplaats waar wordt gekookt, gebakken en/of gebraden, tot een ander bouwwerk moet minstens vijf meter bedragen. Als met gas wordt gekookt of gebakken moet een (hand)brandblusapparaat aanwezig zijn. Gasslangen moeten met deugdelijke slangklemmen zijn bevestigd en niet ouder dan twee jaar zijn.

 • Alleen door middel van een aanvraag voor een evenementenvergunning, bestaat er de mogelijkheid om een podium of ander object op de openbare weg te plaatsen.

 • Het is niet toegestaan, zonder vergunning, op of aan de openbare weg versterkte muziek te maken. Dit geldt ook voor terrassen.

 • De vrijmarkt op straat moet ‘s avonds om 18.00 uur afgelopen zijn. Voor evenementen waar een vergunning voor is verleend kan van deze eindtijd worden afgeweken.

Medewerkers van politie, Stadstoezicht, brandweer en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zien toe op de naleving van de spelregels die voor de vrijmarkt gelden. Aanwijzingen of bevelen die zij in het belang van openbare orde en veiligheid geven, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Overtreding kan een bekeuring opleveren.

Verkeersmaatregelen

De volgende straten zijn op donderdag 27 april gesloten voor het verkeer:

 • verbindingsstraatje tussen Stations­plein en Veemarkt

 • Noor­derstraat tussen Veemarkt en Baan­straat

 • Noorderveemarkt

 • Veemarkt

 • Roode Steen

 • West (deels)

 • Kerk­straat

 • Kerk­plein

 • Nieuwstraat

 • Gouw

 • Ge­dempte Turf­ha­ven

 • Nieuwland

 • Breed (deels).

Op de Spoorstraat-zuidzijde en Noorderstraat-noordzijde tussen Baanstraat en Koepoortsplein wordt een stopverbod ingesteld en komen borden ‘wegsleepregeling’ te staan.

Doorgaand verkeer wordt vanaf de Draafsingel omgeleid via de Spoorsingel, langs het station en de busstand­plaats, over de busbaan naar het Keern.

Verkeer dat de binnenstad in wil, wordt via het Keern en de Stationsweg geleid. Komend vanaf de overweg Keern is het mogelijk om linksaf te slaan en via de busbaan naar het station te rijden.

Toiletvoorzieningen

Op het Kerkplein en Roode Steen zijn openbare toiletten aanwezig. Op het parkeerterrein aan de kruising Spoorstraat-Dal en op de Roode Steen staan extra toiletwagens.

Horeca

Tijdens Koningsnacht (woensdag op donderdag) geldt de weekendmaatregel (na 02.00 uur geen bezoekers meer toelaten en gesloten om 04.00 uur). De terrassen sluiten om 02.00 uur. Op Koningsdag is de sluitingstijd voor alle horeca om 02.00 uur.

Evenementen
Tijdens Koningsnacht zijn er diverse muziekoptredens:
19.00 – 00.00 op de Roode Steen
Op Koningsdag zijn er diverse muziekoptredens:
11.00 – 20.00 uur op de Roode Steen
12.00 – 20.00 op het Kerkplein

Koningsdag in Blokker

De Oranjevereniging Blokker organiseert een Koningsfeest bij winkelcentrum De Beurs. Jong en oud zijn welkom. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 08.30 Hangt u allen de vlag uit!

 • 09.00 Start vrijmarkt, start verkoop polsbandjes.

 • 10.00 Officiële opening met medewerking van Burgemeester Jan Nieuwenburg

 • 10.15 Start activiteiten Beursplein (Bungee trampoline, Kindertrein, Zweefmolen, Draaimolen, Ballenbad, Luchtkussens Giraffe, Stormbaan, Bouncing Balls, Kruiptunnel, Springkussen Multiplay).

 • 11.00 Start pony rijden.

 • 11.00 Start van de paardenkoets hoek Kolenbergstraat (onder voorbehoud).

 • 13.00 Start Karaoke met medewerking van Adriaan Hiemstra.

 • 13.30 Paarden en pony's weer op stal.

 • 14.00 Bingomiddag in HET GOUDEN HOOFD

Zaal open 13.30 uur.

 • 15.15 Einde activiteiten Beursplein.

 • 16.00 Einde gezellige (bingo)middag en vrijmarkt.

De organisatie verkoopt polsbandjes op Koningsdag, voor 1 euro. Daarmee kunnen kinderen deelnemen aan alle activiteiten zo vaak als zij willen. De polsbandjes zijn te koop op het Beursplein. Tijdens de activiteiten is er voor de deelnemende kinderen gratis limonade bij de kraam. Meer informatie: www.oranjeverenigingblokker.nl

De Westerblokker is op 27 april van 8.00 tot 17.00 uur voor alle verkeer afgesloten tussen de Bramleylaan en de Kolenbergstraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Bramleylaan en de Kolenbergstraat.

Koningsdag in Zwaag

In Zwaag vindt het Koningsdagfeest plaats op sportpark 't Krijt.

 • 13.30 - 14.00 uur: Oranje fietsparade

 • 14.00 - 17.00 uur: Sport & Spel

 • 14.30 - 16.30 uur: Playbackshow

 • 16.45 - 17.00 uur: Prijsuitreiking

Voor wie: voor alle kinderen tot en met groep 8 uit Zwaag.

Kosten: bij inschrijving vóór 26 april, 1 euro. Op 27 april kost een Sport & Spelkaartje ter plekke 2,50 euro.

Inschrijven: Op www.koningsdagzwaag.nl