KOGGENLAND - Vrijdagavond 9 juni organiseert gemeente Koggenland de tweede lokale Veteranenontmoeting voor alle Koggenlandse veteranen. Op deze manier tonen we onze waardering en eert de gemeente Koggenland zijn  veteranen van alle missies voor hun bijdrage aan vrede en veiligheid op veel plaatsen in de wereld. De gemeente organiseert deze lokale bijeenkomst omdat niet alle veteranen in de gelegenheid zijn om de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 24 juni in Den Haag bij te wonen.

Veteraan Michiel Schouten: ,,Het is een mooi initiatief. Je ontmoet op zo’n avond mensen die weten wat het is om zich in te zetten voor de vrede. En of je dan in Afghanistan op missie bent geweest of in Libanon maakt niet eens heel veel uit. Er is een onderlinge band en dat zorgt ervoor dat je elkaar begrijpt.”

Ontmoeting

Na het welkom en woord van burgemeester Posthumus om 20:00 uur deelt gastspreker de heer Ackermann zijn verhaal, een veteraan die naar Nieuw Guinea op missie is geweest. Verder is er uiteraard gezelligheid, muziek verzorgd door de heer Van der Schaaf en uitgebreid ruimte voor de onderlinge contacten om herinneringen op te halen en ervaringen te delen. Dit alles onder de goede verzorging van hapjes en drankjes door Brasserie De Grost. Tijdens de ontmoeting wordt er een groepsfoto gemaakt.

De uitnodigingen voor deze informele, maar besloten bijeenkomst zijn inmiddels per post verzonden. Graag zien we de antwoordkaarten voor 31 mei retour. Bent u een veteraan, maar heeft u geen uitnodigingsbrief ontvangen? Meldt u zich dan via telefoon (0229) 54 83 95 of e-mail bestuurssecretariaat@koggenland.nl, dan ontvangt u alsnog de uitnodiging.