ABBEKERK - Een groot aantal bomen in het Abbekerker bos is in slechte staat. Dit komt door ziekte (essentaksterfte) en achterstallig onderhoud. Omdat deze bomen geen toekomst hebben worden ze gekapt in de eerste week van maart. Dit gebeurt voor uw veiligheid. In het najaar worden er weer nieuwe bomen geplant.

De voorbereidingen starten begin maart. Tijdens de werkzaamheden worden enkele paden afgesloten die door het bosgebied lopen. Dit is voor de veiligheid van de wandelaars. Bij de werkzaamheden houden we ons aan de Flora- en Faunawet. In deze wet staat hoe we om moeten gaan met de verschillende dier- en plantensoorten.

Wij vragen om uw begrip voor de overlast die door de werkzaamheden kan ontstaan.Heeft u vragen of opmerkingen over het kappen van deze bomen? Stuur dan een e-mail naar info@medemblik.nl of neem telefonisch contact op met John Neefjes, via (0229) 85 60 00.

foto: Groen gearceerd is het deel van het bos (tussen Druijfplaats en Vekenweg) dat wordt gekapt.