MEDEMBLIK - De gemeenteraad van Medemblik vindt belangrijk lokale politiek toegankelijk te maken voor iedereen. Door de schaalgrootte (17 kernen) van Medemblik kan snel een gevoel van afstand ontstaan tussen politiek en burger. Om inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij het besluitvormingsproces vergadert de raadscommissie Ruimte daarom 15 januari in het centrum van Medemblik.

Op de agenda staan twee onderwerpen: Uitvoeringsplan parkeren Medemblik en het verzoek een parkeerplaats aan het Van Houweningepark in Medemblik aan de openbaarheid te onttrekken. Dit is een oriënterende commissie. De fracties stellen de wethouder vragen en geven deze avond hun voorlopige mening over de onderwerpen. Op 18 januari 2018 vindt hierover een inhoudelijk debat plaats in de meningvormende commissie (gemeentehuis). Daarna besluit de raad over deze onderwerpen op 1 februari 2018 (gemeentehuis).

Het woord is aan u!

U kunt uw mening geven over de onderwerpen tijdens de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten. Daarna kunnen de commissieleden aan u aanvullende vragen stellen. Wilt u inspreken? U kunt zich tot vlak voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier, maar eerder aanmelden wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie over de agenda kijk op medemblik.nl/raad en bestuur (klik op vergadering van 15 januari) en voor inspraak kunt u bellen met de griffie; (0229) 85 63 67 of mail naar

Plaats & tijd

Het wapen van Medemblik, Oosterhaven 1 in Medemblik. De vergadering start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur zijn geïnteresseerde inwoners van harte welkom.