WIJDENES - Dinsdag 5 maart is er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe woningbouwplan aan de Kerkbuurt in Wijdenes.Het ontwerpbestemmingsplan geeft globaal de plek aan van hoofdfuncties zoals Wonen, Verkeer, Water, Groen. De nieuwe woonwijk komt op het terrein achter monument Sally. Dit monument wordt verplaatst.


Wanneer

  • 5 maart 2019
  • dorpshuis ‘De Wiekslag’, Molenweg 25, Wijdenes
  • tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u langs komen om het plan te bekijken

Waarom deze inloopavond
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’ ligt vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter inzage. Wij vinden het belangrijk dat bewoners en andere geïnteresseerden aan het begin van de ter inzagelegging het bestemmingsplan kunnen bekijken en hierover vragen kunnen stellen. Wij geven graag een toelichting op het plan.

Stedenbouwkundig plan
Naast het ontwerpbestemmingsplan is er een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan geeft een beeld hoe Wonen, Verkeer, Water en Groen vorm krijgen met daarin de locatie van de sportkooi. Op de inloopavond kunt u ook het stedenbouwkundigplan bekijken. Dit plan is op 28 januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Vitale dorpen
Op de bewonersavond in 2018 hebben wij aandachts- en verbeterpunten verzameld van zowel bewoners als de Vitale dorpenallianties Wonen Wijdenes en Pannaveld. Deze zijn betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundigplan.

Zienswijze
Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 21 februari tot en met 3 april uw zienswijze indienen. Een zienswijze op het stedenbouwkundig plan is niet mogelijk.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoon 0228- 534100 of e-mail gemeente@drechterland.nl.
Stedenbouwkundig plan Kerkbuurt Wijdenes.