OPMEER - Op woensdag 27 februari van 19.00 – 21.30 uur organiseert de provincie Noord-Holland een inloopavond over de herinrichting van de A.C. de Graafweg in de Speulderai in Opmeer. Tijdens deze inloopavond wordt het eindconcept van het Landschappelijk Inpassingsplan gepresenteerd inclusief de uitkomsten van de klankbordgroep.

Naar verwachting nemen de Provinciale Staten op 4 maart een besluit over het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan.

Presentaties over drie deelgebieden
- 19.15 – 19.45 uur: gebied tussen het Verlaat en Opmeer
- 19.45 – 20.15 uur: gebied tussen Opmeer en rotonde Wognum
- 20.15 - 20.45 uur: bebouwde kom Opmeer

Informatiemarkt: antwoorden op vijf belangrijke thema’s

Ook kunt u de informatiemarkt bezoeken met kraampjes over de volgende thema’s: archeologie, geluid, kabels en leidingen, landschappelijke inpassing en natuur.

Aanmelden
Meld u aan door een e-mail te sturen naar n241acdegraafweg@noord-holland.nl. Vermeld daarbij ‘inloopavond N241’en met hoeveel personen u komt.

De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange, vrij smalle, weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de weg, waarbij de verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan. De werkzaamheden starten medio 2020 en medio 2022 is het werk klaar.