MEDEMBLIK - Het beleid stiltegebieden heeft tot doel relatief stille gebieden te behouden, omdat stilte een positief effect kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Er zijn 39 stiltegebieden aangewezen die zijn opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Het Grootslag-West is zo’n aangewezen stiltegebied. Op 16 mei jl. heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden een zgn. stiltetafel over het stiltegebied, waarbij gesproken is met diverse belanghebbende.

In opvolging op deze bijeenkomst nodigt de provincie Noord-Holland alle gebruikers van het gebied dan wel bewoners nabij het gebied uit, voor een informatieavond op;
Datum; Woensdagavond 4 juli 2018 van 17.30 – 20.00 uur inloop/ontvangst thee/koffie:17:30 -18.00 uur
Locatie; gemeentehuis gemeente Medemblik; Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum. Ontvangst: koffie en thee wordt geserveerd.

Tijdens deze informatieavond wordt er een toelichting gegeven op het stiltegebiedenbeleid van de provincie Noord-Holland, het te heroverwegen stiltegebied ‘Het Grootslag-West’ en de uitkomsten van de stiltetafel (16 mei jl).

U kunt uw deelname aan deze informatieavond tot uiterlijk 29 juni’18 opgeven aan mevrouw C. de Quartel, projectmedewerker van provincie Noord-Holland, via quartelc@noord-holland.nl.