VENHUIZEN - Voor aanwonenden en andere belangstellenden is er een informatieavond op donderdag 12 juli om 19.30 uur in De Roode Leeuw, Westeinde 1 in Venhuizen.

Met behulp van de 183 reacties van bewoners, aangrenzende bedrijven en andere belangstellenden is er de afgelopen maanden gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het vernieuwen van de weg.

Op deze informatieavond presenteren wij de resultaten van de online vragenlijst en dit voorlopige ontwerp. Na de presentatie kunt u hierover in gesprek gaan met een van onze medewerkers en deze vragen en opmerkingen over het ontwerp worden meegenomen in het definitieve ontwerp.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.drechterland.nl/hemmerbuurt. De resultaten van de online vragenlijst zijn ook op deze pagina te vinden.