OPMEER - De gemeente Opmeer en voetbalvereniging HOSV gaan toch met elkaar in gesprek over de mogelijke bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) bij HOSV. Eerder waren de partijen uit elkaar gegaan omdat ze het niet eens werden. Daar lijkt verandering in te zijn gekomen.


De gemeente Opmeer en de voetbalvereniging konden elkaar de afgelopen maanden niet vinden, als het aankwam op de optie om op het terrein het nieuwe Integrale Kindcentrum (kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak) te bouwen. Volgens HOSV wilde de gemeente namelijk maar één ding. "We moesten helemaal weg, alles opdoeken", vertelt voorzitter Jan Scheltes.

Dat zag de voetbalvereniging niet zitten. "We voetballen hier niet alleen, maar we hebben ook het dorpshuis, zeven biljartsclubs, de carnaval, vrouwen van nu en golf. Als wij weg zouden gaan, was het dorp ten dode opgeschreven."

Beide partijen kwamen er niet uit in de gesprekken en zodoende viel de optie van de voetbalvelden twee maanden geleden af. Maar volgens Scheltes stond de deur bij HOSV altijd open, mits ze mochten blijven bestaan. "Wij hebben het gevoel dat ons altijd de schuld in de schoenen is geschoven. Maar wij zijn niet de zwarte piet in dit verhaal", aldus Jan.

HOSV stelde daarom plannen op, van hoe zij het voor zich zagen. Door de hulp van een bemiddelaar werden de stukken over en weer tussen beiden partijen aangeboden en bleek er wel degelijk een win-winsituatie te bestaan.

De gemeente Opmeer reageert dat zij altijd open heeft gestaan voor gesprekken met HOSV.

Samensmelten
"Gelukkig hebben we wel altijd goed contact gehad met wethouder Tesselaar. En de raad heeft nu onze ideeen gezien en ze lijken allemaal positief gestemd te zijn", vertelt Jan. Het idee voor het centrum zal een samensmelting zijn tussen de twee. "Zo kan er én een IKC komen én HOSV kan blijven."

Volgende week staat een eerste gesprek gepland tussen de twee partijen, om de plannen te bespreken. "Wij doen echt ons best om er samen uit te komen, dat hebben we altijd al gedaan. Maar deze uitgebreide toenadering vanuit ons, is wel de laatste keer. Als er nu weer geen mogelijkheid is tot praten, ben ik wel bang dat het ophoudt", aldus Jan.