ANNA PAULOWNA - In 2018 gaan we de sloten in Anna Paulowna baggeren. Dit doen we samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De sloten in Hollands Kroon worden ongeveer een keer in de tien jaar gebaggerd omdat ze moeten voldoen aan een bepaalde diepte. In Anna Paulowna zijn de sloten voor het laatst in 2009 gebaggerd en daarom nu weer aan de beurt.

Planning werkzaamheden

Binnenkort wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het inmeten van de watergangen en het bemonsteren van de waterbodem. Naar verwachting wordt met de daadwerkelijke baggerwerkzaamheden gestart na de zomervakantie met als doel dat de werkzaamheden voor 15 maart 2019 zijn afgerond.

Ieder wordt een ander deel van Hollands Kroon gebaggerd

Ieder jaar worden in een deel van Hollands Kroon de sloten gebaggerd. In 2016 was dit in Middenmeer, in 2017 in Barsingerhorn en dit jaar in Anna Paulowna. Zo komt ieder jaar een bepaalde kern of dorp aan de beurt, waarbij we de samenwerking zoeken met het hoogheemraadschap.

Overname stedelijk water

In de toekomst is het de bedoeling dat het beheer en het onderhoud van het stedelijk water geheel door het hoogheemraadschap wordt uitgevoerd. Momenteel zijn wij met hen in gesprek om te kijken hoe en wanneer dit kan worden geregeld.