MEDEMBLIK - Heeft u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1038 inwoners van de gemeente Medemblik?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint in de tweede week van augustus; de resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Frank Streng benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Ik wil dat mensen zich veilig voelen zodat ze prettig kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente.” Het is belangrijk dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.


Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.