HOORN - Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn heeft vrijdagochtend 9 juli de 100ste laadpaal voor elektrische voertuigen in gebruik genomen. Deze laadpaal is geplaatst aan de Binnenpolder in de Bangert en Oosterpolder in Zwaag. Een mooie mijlpaal voor de gemeente.


Duurzame stad
De afgelopen periode ziet de gemeente een sterke toename in de aanvragen voor een openbare laadpaal. De verwachting is dat die vraag verder toeneemt omdat er vanaf 2030 alleen nog maar elektrische voertuigen verkocht mogen worden. De gemeente Hoorn heeft de ambitie om een duurzame en schone stad te zijn. De komst van meer elektrische auto’s en laadpalen sluit goed aan bij deze ambitie.

Locaties nieuwe laadpalen
De gemeente Hoorn verwacht dat er in Hoorn uiteindelijk ruim 600 laadpalen nodig zullen zijn. Het plaatsen gebeurt stap voor stap waarbij we inspelen op de daadwerkelijke vraag. Toch brengen we nu al in kaart welke locaties mogelijk in aanmerking komen voor de plaatsing van een laadpaal. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met parkeerdruk, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Na de zomervakantie maakt de gemeente de kaart met mogelijke locaties openbaar. Bewoners kunnen hier dan op reageren. Deze reacties verwerken we waarna de locaties worden vastgelegd in een verkeersbesluit. Nieuwe laadpalen kunnen daarmee sneller geplaatst worden.