HOORN - Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft maandag 7 maart namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Gyury Balla in het zonnetje gezet.

Gyury heeft op 13 juni 2021 een echtpaar uit het water gered aan de Koewijzend. Hij ontving daarom een bronzen medaille van de stichting.

Redding
Meneer De Rooij duwde mevrouw De Rooij in haar rolstoel over de Koewijzend. Op een gegeven moment kwam een wieltje van de rolstoel in een gaatje in de stoep terecht waardoor de rolstoel omviel. Via de steile berm raakte mevrouw De Rooij te water. Meneer De Rooij sprong haar achterna in een poging zijn vrouw te redden, waardoor zij allebei te water raakten. Gyury Balla reed op dat moment langs met zijn auto en werd tegengehouden door omstanders die om hulp vroegen. Hij is direct uitgestapt en naar de plek des onheils gerend waar hij zichzelf in het water liet zakken om te proberen mevrouw uit het water te tillen. Met hulp van de heer De Rooij kon hij het hoofd van mevrouw De Rooij boven water houden. Toen er meer omstanders kwamen helpen, is het Gyury gelukt om het echtpaar uit het water te krijgen.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Het doel van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (opgericht in 1767) is om zo veel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. Daarvoor geeft de stichting voorlichting, doet zij onderzoek en bekroont zij helden in Nederland. Er verdrinken jaarlijks nog altijd zo’n 220 mensen in ons land. Daarom blijft de maatschappij zich hard maken voor preventie en meer kennis over redding en reanimatie. Meer informatie over de stichting staat op de website van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.