MIDWOUD - We hebben nieuwe beplanting aangebracht in het Burgemeester Smit park. Loslopende honden lopen graag dwars door de jonge struiken en planten en richten daarmee schade aan. Daarom veranderen we in Midwoud het gebied waar honden kunnen loslopen.


Het huidige gebied wordt aanlijngebied. De rest van het Burgemeester Smit Park wordt dan losloopgebied (zie kaart). Dat scheelt overlast; de honden kunnen nu niet meer vlak achter de woningen van de Harn loslopen.

Hondenstrandje
Tegenover deze beperking staat dat het nieuwe losloopgebied veel groter wordt dan het huidige gebied. De hond kan hier naar hartenlust snuffelen, rennen en spelen. Maar is dit dan nieuw? Ja en nee! Officieel is dit gebied aanlijngebied. De nieuwe situatie sluit veel beter aan op de praktijk. De meeste mensen laten hier hun honden toch wel loslopen.

Opruimplicht
Onveranderd is de opruimplicht. Binnen de bebouwde kom en ook de losloopgebieden ben je verplicht de poep van de hond op te ruimen. Buiten de losloopgebieden hoort de hond aangelijnd te zijn. Dus: graag de hond langs de nieuwe beplanting aan de lijn, dan hebben de jonge planten en struiken de kans om te groeien en kunnen we allemaal genieten van een (nog) mooier Burgermeester Smit Park.