MEDEMBLIK - Op 21 maart kan de kiezer zich ook uitspreken over het invoeren van de ‘aftapwet’ die het kabinet wil invoeren. Tijdens een raadgevend referendum kunt u laten weten voor of tegen de nieuwe wet te zijn.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Het betreft de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, oftewel de 'Wiv'. Door technologische ontwikkelingen voldoet de oude wet uit 2002 niet meer. De aftapwet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel kunnen aftappen. Met deze ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers kunnen ze ‘de toenemende dreiging in kaart brengen. Contacten van terroristen en andere gevaarlijke personen brengen ze in kaart en cyberaanvallen worden onderzocht.

Waarom is deze wet nodig?

De diensten kunnen alleen zien wie met wie contact heeft. De inhoud van die contacten kunnen ze pas vele stappen later inzien. Gegevens die relevant zijn, mogen ze tot drie jaar bewaren. De wet treedt begin volgend jaar in werking. Andere landen hebben hun wetten al aangepast om dit mogelijk te maken. Zij boeken daarmee aantoonbaar meer resultaat bij de vroege onderkenning van geplande aanslagen, radicalisering, cyberaanvallen en spionage.