SÚDWEST FRYSLÁN - Het project ‘De energietransitie als samenbeschikking van gemeente en Mienskip’ is genomineerd voor de Galjaardprijs 2020.
De Galjaardprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een initiatief op het gebied van publieke communicatie. Voor de Galjaardprijs gelden drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat. Eind september krijgen de genomineerden de kans om de jury te overtuigen. Uit de genomineerden worden vijf finalisten gekozen. De bekendmaking van de winnaar is op 29 oktober.

Pro­ject ‘De ener­gie­tran­si­tie als sa­men­be­schik­king van ge­meen­te en Miens­kip’

Hoe krijg je als gemeente gefrustreerde inwoners betrokken bij de energietransitie als de Provincie tegen hun zin een windmolenpark in het IJsselmeer en langs de IJsselmeerkust laat verrijzen? Súdwest-Fryslân heeft geleerd van het verleden. Leiderschap begint bij luisteren, dus geeft zij nu carte blanche aan haar inwoners. In Súdwest-Fryslân doen we het op eigen wijze. Een project dat tot stand kwam door intensieve samenwerking met TU Delft en het NPBO (Nederlands Platform voor Burgerparticipatie en Overheidsbeleid).

Meer informatie over het project Toekomst van Energie.