URSEM - In het dorp Ursem is op vandaag (23 mei) een noodverordening afgekondigd. De reden hiervoor is dat de burgemeester op grond van signalen van politie en burgers berichten heeft ontvangen dat er rekening gehouden moet worden met ernstige vrees voor wanordelijkheden in Ursem. Een grote groep inwoners verzamelde zich, in strijd met die noodverordening , op het plein bij de Batter en later aan de Ursemmerweg. Na meerdere keren waarschuwen, is de samenkomst aan de Ursemmerweg rond 19:00 uur door de politie beëindigd.


“Mijn verontwaardiging over het gedrag van deze groep is groot.”, meldt burgemeester Bonsen. “Uit het gedrag van vandaag blijkt dat er gegronde vrees was voor wanordelijkheden. Deze groep is duidelijk uit op provocatie en heeft geen enkel respect voor gezag. De politie heeft aanwezigen meerdere keren verzocht om weg te gaan. Dit gebeurde niet. Helaas was de inzet van politie dan ook nodig om de samenkomst te beëindigen. De rust lijkt wedergekeerd, maar wij blijven alert.”

Noodverordening
De noodverordening in Ursem is nog van kracht tot en met maandag 24 mei 23.59 uur. De noodverordening en aangewezen gebieden zijn te raadplegen via www.koggenland.nl.