HOORN - Voor het bouwkundig onderhoud van de panden van het Westfries Museum krijgt de gemeente Hoorn een kanjersubsidie van 2,1 miljoen euro. Deze bijdrage komt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kanjersubsidie is bedoeld om de rijksmonumentale panden van het complex te behouden en te verduurzamen.


Het restaureren en verduurzamen van de gebouwen vraagt de komende jaren om flinke investeringen in het gemeentelijk vastgoed. Zo vindt bij de toren van de Grote Kerk momenteel funderingsherstel plaats. Een belangrijk deel van de subsidie voor het West-Fries museum is ook bedoeld voor herstel van de fundering. In een aantal muren is sprake van scheurvorming. Dit wordt al geruime tijd gemonitord.

Het onderhoud staat los van de mogelijke vernieuwingsplannen van het museum. Dit zijn twee verschillende projecten. Bij een eventuele vernieuwing van het museum ontstaat hier uiteraard een overlap. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de vernieuwing en wordt binnenkort geïnformeerd over het proces.

De noodzakelijke in- en uithuizing van de collectie van het museum is nog een aandachtspunt. Deze kosten maken geen deel uit van deze monumentensubsidie. Ook is voor het verduurzamen binnen deze regeling geen subsidie verleend. In de restauratieplannen is hier wel rekening mee gehouden. Daarom is voor het verduurzamen van het museumcomplex nog een subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. De Provincie neemt hier later een besluit over..