HOORN - Sinds 1 juli 2020 kunnen evenementen weer plaatsvinden, uiteraard binnen de regels van de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen afgelast. Nu evenementen weer, onder voorwaarden, georganiseerd mogen worden, wil dat niet zeggen dat een afgelast evenement zomaar door kan gaan. Dit komt, omdat de voorwaarden voor evenementen nu anders zijn door de coronacisis. Lees hier meer over op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Vergunning voor evenementen
Als u een evenement wilt organiseren, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Het proces van een vergunningaanvraag tot en met het krijgen van een vergunning is niet anders dan anders. Wel heeft de gemeente voldoende tijd is nodig om onder meer af te stemmen met hulpdiensten, om bouwtechnische zaken te onderzoeken en om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de noodverordening. Zo wordt voorkomen dat het op sommige plekken te druk wordt in de stad. Bovendien worden de grenzen aan de inzet van handhaving en de hulpdiensten getoetst. De expertise op veiligheids- en gezondsheidsgebied is gebundeld in een digitaal magazine. Bekijk dit magazine van de Veiligheidsregio: Gezond en veilig evenement.

Neem contact op met de gemeente

Vanwege de coronamaatregelen is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente over de bijzondere voorschriften waaraan evenementen moeten voldoen. In een voorgesprek wordt dan de haalbaarheid van een evenement besproken. Op maandag 17 augustus, de dag na de aangepaste kermisperiode, zijn geen evenementen toegestaan.