MEDEMBLIK - In Medemblik staan veel essen. Op verschillende plekken staan zieke bomen die we weg moeten halen. Deze zijn namelijk aangetast door essentaksterfte. Soms vormen de zwakke takken een gevaar. Dan zetten we al eerder het gebied eromheen af in verband met gevaar voor vallende takken. Dat deden we kort geleden nog in het Sluisvenbos in Nibbixwoud. Ook in Onderdijk, de Almereweg en in een gedeelte van het Zwanebloembos in Abbekerk staan zieke essen. Voor elke verwijderde boom plaatsen we een nieuwe terug.


Schimmel
Essentaksterfte komt op verschillende plekken in onze gemeente voor. Het is een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel afkomstig uit Azië. Bij vochtig weer is de schimmel in de vorm van een paddenstoeltje goed te zien op de stelen van afgevallen essenbladeren. Een aangetaste es is te herkennen aan veel afgestorven jonge takken in een steeds dunner wordende kroon. De boom loopt meestal wel weer opnieuw uit. Maar op deze nieuwe uitlopers komt vaak weer nieuwe schimmel. De boom verzwakt steeds meer en de schimmel tast de boom verder aan. Delen van de boom sterven af. De takken vallen af en de boom kan omvallen.

Zieke bomen laten staan
Onderzoek richt zich op het ziekteproces en het zoeken naar essensoorten die bestand zijn tegen deze schimmel. In sommige bossen waar geen mensen mogen lopen, laten beheerders de zieke essen staan. De zieke essen worden dan met rust gelaten om af te wachten of de boom het overleeft. De zieke essen die het overleven zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Verschillende soorten planten, mossen en insecten zijn namelijk afhankelijk van de es.