HOLLANDS KROON - Het college vindt het belangrijk dat inwoners financieel zelfredzaam zijn. Om dat verder te vergroten heeft het college besloten om met saneringskredieten te gaan werken.

Saneringskredieten

Bij een saneringskrediet wordt berekend hoeveel een inwoner in 36 maanden kan aflossen van zijn schulden. Vervolgens wordt op basis van dit bedrag een voorstel gedaan aan de schuldeisers. Als alle schuldeisers akkoord zijn, krijgen zij het afgesproken bedrag in één keer uitbetaald. De kredietbank schiet dit bedrag voor in de vorm van een lening. De inwoner betaalt de lening in 36 maanden af aan de kredietbank.

Voordelen

Deze methode blijkt uit cijfers niet alleen heel effectief, het stimuleert ook de financiële zelfredzaamheid van de inwoners. Er wordt bij uitbetaling van het afgesproken bedrag aan de schuldeisers direct finale kwijting verleend, de inwoner krijgt dus direct een schone lei. Vervolgens heeft de inwoner nog slecht één schuldeiser over, namelijk de kredietbank. Doordat deze regeling overzichtelijk en duidelijk is, kan de inwoner vaker de regie houden over zijn eigen inkomen en wordt de financiële zelfredzaamheid van de inwoners gestimuleerd. “We doen er als gemeente alles aan om inwoners zo snel mogelijk de regie over hun eigen financiën terug te geven. Dat is in ieders belang. Deze methode is voor inwoners bijzonder overzichtelijk en juist daardoor werkt het zo goed. Dat blijkt ook uit de cijfers. Daarom ben ik heel blij dat we met deze saneringskredieten aan de slag kunnen”, aldus wethouder Mary van Gent.

Om de kredieten ter beschikking te stellen aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen, gaan we een samenwerking aan met de Kredietbank Nederland. In Hollands Kroon hebben we gemiddeld 100 inwoners in een schuldregeling. De looptijd van een schuldregeling is drie jaar.

Meer informatie

Heeft u problemen met het beheren van uw financiën of heeft u schulden? Dan is het belangrijk dat u hulp bij ons zoekt. U kunt hulp aanvragen door contact met ons op te nemen.