HOLLANDS KROON - Afgelopen week zijn de uitkomsten van het ecologisch onderzoek naar het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft 15 in Hippolytushoef bekend gemaakt.

Sloop uitgesteld

De resultaten uit het onderzoek gaven in eerste instantie aan dat er geen belemmeringen zijn voor de sloop. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft toch geadviseerd om aanvullend onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Daarom moet de sloop uitgesteld worden en kan er op zijn vroegst worden gesloopt over drie maanden, afhankelijk van de eerste uitkomsten van dit vervolgonderzoek. Of er na deze periode alsnog gesloopt mag worden besluit het college 28 maart 2017. Geadviseerd wordt om het pand zo snel mogelijk te laten slopen, omdat er geen interesse is in het pand en het de gemeente jaarlijks veel geld kost.

Beschermde huismus en vleermuis

Uit het rapport blijkt dat zich veel huismussen in de omgeving van het pand bevinden. De huismus is een beschermde diersoort en daar moet voorzichtig mee om worden gegaan. Daarom mag het pand niet gesloopt worden wanneer het broedseizoen is. Omdat het broedseizoen nog niet is begonnen en er genoeg alternatieve broedplaatsen in de omgeving zijn, vormt dit geen probleem voor de sloop. Er is verder geen specifiek onderzoek naar de vleermuis gedaan, omdat het gebruik van het pand en de omgeving als verblijfplaats voor vleermuizen als onwaarschijnlijk werd gezien. Helemaal uit te sluiten is dit niet, waardoor de RUD heeft geadviseerd om toch vervolgonderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. De eerste twee bezoeken vinden plaats in de periode van half mei tot en met half juli. Daarna kan bekeken worden of er nog meer onderzoek noodzakelijk is of dat gestart kan worden met sloop.

Verdere procedure

Het college besluit op 28 maart 2017 of het pand definitief gesloopt mag worden na de benodigde onderzoeken naar de aanwezigheid van vleermuizen of dat het (voorlopig) nog moet blijven staan. Afhankelijk van dit besluit wordt vastgesteld wat de definitieve startdatum van de sloop gaat zijn. Zodra de datum bekend is, informeren wij omwonenden via een persoonlijke brief en op onze website.