HOOGKARSPEL - De gemeente Drechterland zet in op bewustwording rondom fietsendiefstal bij station Hoogkarspel. Het stationsgebied heeft al enige tijd de aandacht bij de gemeente en de politie. Burgemeester Michiel Pijl: “Hoewel er al een dalende lijn zichtbaar is in het aantal fietsdiefstallen, vinden we dat we nog meer moeten doen om het aantal te verminderen. Bewustwording is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook het tegengaan van vandalisme.”

De komende periode zullen de opsporingsambtenaren (BOA’s) extra uren surveilleren rond het station. Daarnaast organiseert de gemeente in samenwerking met de politie een actiedag om fietsers extra bewust te maken op fietsendiefstal. Voorafgaand aan de actiedag gaat de gemeente ook de aanwezige fietswrakken verwijderen van het station. Immers een opgeruimd station draagt bij aan minder vandalisme en vernielingen.

Actiedag
Op donderdag 18 oktober staat er een tekstkar bij het station en is er een preventieteam aanwezig rondom het stationsgebied in Hoogkarspel. Het team, bestaande uit drie personen, geeft voorlichting over de fiets en alle daarmee samenhangende zaken.

Het team:
- controleert fietsen op diefstal met behulp van DPC reader en RDW (DPC is een apparaatje dat gestolen fietsen kan herkennen. Ze zijn gekoppeld aan het RDW register en kunnen zowel chips als barcodes uitlezen. In het RDW-register kun je controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat),
- geeft informatie over sloten en het ART keurmerk (Stichting Art zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. Het keurmerk is ontwikkeld waarmee de betere preventiemiddelen kunnen worden onderscheiden),
- graveert fietsen met een uniek nummer,
- laat fietsbezitters zelf de status van zijn/haar fiets controleren en geeft tips om je fiets goed vast te zetten
- deelt folders, graveerstickers en zadelhoesjes uit.

Burgemeester Michiel Pijl zal deze dag ook een bezoekje brengen aan het station en een handje meehelpen met de bewustwordingscampagne.