NOORDKOP - Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt!

Wethouder Economische Zaken van Den Helder, Edwin Krijns, is voorzitter van De Kop Werkt!: “De Kop is een regio met een enorme potentie. We hebben moderne havens, prachtige Noordzeestranden, de lekkerste en duurzaamste tuinbouwproducten en het UNESCO-werelderfgoed de Waddenzee. De unieke kwaliteiten die de Kop aantrekkelijk maken om hier te wonen, te werken en te recreëren gaan wij met de uitvoering van concrete projecten versterken.”

De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben, samen met de provincie Noord-Holland, de handen ineen geslagen voor verdere ontwikkeling van de havens, het toerisme en het onderwijs in de Kop van Noord-Holland met als doel de leefbaarheid in de Kop te versterken. Rode draad daarbij is een goede bereikbaarheid.

De 4 gemeenten hebben daarvoor € 15 miljoen gereserveerd voor de komende 4 jaar. De provincie Noord-Holland wil dat bedrag, op basis van concrete projecten, verdubbelen en heeft voor 2017 reeds € 7,2 miljoen toegezegd. Op 11 april hebben de 4 gemeenten en de provincie hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt!

Benieuwd waar De Kop aan Werkt? Kijk op www.dekopwerkt.nl.