SCHAGEN - De afgelopen jaren neemt het aantal ongevallen op de N9 toe. Hier maakt de gemeente Schagen zich zorgen over. Deze zorg heeft wethouder Hans Heddes ook uitgesproken tijdens het bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Adnan Tekin van provincie Noord-Holland “De N9 ligt voor ongeveer de helft van haar lengte binnen de grenzen van de gemeente Schagen, hierdoor is dit een belangrijke verkeersader van onze gemeente,” aldus wethouder Hans Heddes. “Wij zien dat deze weg achterloopt op de regionale ontwikkelingen.

Veel soortgelijke wegen zijn of worden aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de trajecten N243 (Alkmaar - Avenhorn), N194 (Heerhugowaard - Hoorn), N307 (Hoorn - Enkhuizen), N241 (Schagen - Wognum) en N246 (West-Graftdijk – West-Knollendam). Daarom vind ik het belangrijk om dit nogmaals onder de aandacht te brengen bij de Provincie.”

Ongevallen
De afgelopen 12 maanden zijn er 18 ongevallen op de N9 ontstaan, dit leidde tot 30 gewonden en één dodelijk slachtoffer. Opmerkelijk is dat een groot aantal van de ongevallen in de afgelopen twee maanden plaatsvonden. Ook keek de gemeente Schagen naar alle verkeersongevallen binnen onze gemeentegrenzen in de periode 2014 tot en met 2018. Van de 10 grootste ongevallenconcentraties bevinden zich er twee aan de N9, namelijk het kruispunt bij Sint Maartensvlotbrug en het kruispunt bij Burgervlotbrug. Deze kruispunten vormen bovendien een groot knelpunt binnen het fietsnetwerk en voor ander langzaam verkeer. Men ziet dat de N9 achterloopt op de regionale ontwikkelingen.

Men ziet ook de noodzaak om de verkeersveiligheid op de N9 flink te verbeteren en hopen, mede namens buurgemeenten, dat de provincie en Rijkswaterstaat hier nu op korte termijn een prioriteit van maakt en actie onderneemt.