ENKHUIZEN - Binnen verschillende gemeentes worden de komende jaren bedrijvencontroles gehouden. De controles vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. De gemeente vindt het belangrijk dat op de bedrijventerreinen veilig ondernomen wordt en dat wet- en regelgeving gerespecteerd wordt. Maar hoe gaat zo’n controle precies?

Inspecteurs

Uw bedrijf kan bezoek krijgen van inspecteurs van de overheid, zoals de gemeente, RUD, brandweer, politie, inspectie SZW en de Belastingdienst. Deze inspecteurs controleren of u en uw medewerkers zich aan de wet- en regelgeving houden, bijvoorbeeld op het gebied van het bestemmingsplan, brandveiligheid, milieuregels, bewoning, arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Bevoegdheden
De inspecteurs hebben ruime bevoegdheden. Voorafgaand aan de controle kunt u vragen om het legitimatiebewijs van de inspecteurs. Zij mogen elke plaats betreden, met uitzondering van de woning, tenzij met toestemming van de bewoner of met een machtiging tot binnentreden. Zij mogen inlichtingen vorderen, documenten inzien en kopiëren, goederen onderzoeken, deze openen en daarvan monsters nemen.

U en uw medewerkers dienen medewerking te verlenen aan de inspectie. Op verzoek dient u bijvoorbeeld deuren of verpakkingen te openen, goederen te verplaatsen, documenten of andere gegevens aan te leveren.

Handhavingsprocedure
Als een overtreding binnen uw bedrijf wordt geconstateerd kan een handhavingsprocedure gestart worden. Wij sturen u dan een brief waarin staat wat de overtreding is, wat u als ondernemer moet doen om deze op te heffen en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Tijdens de handhavingsprocedure kunnen wij u een sanctie opleggen als bij een hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet is opgeheven. Bij een zware overtreding kan bijvoorbeeld uw bedrijf worden stilgelegd of de vergunning worden ingetrokken.

In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn dat direct wordt ingegrepen door middel van spoedeisende bestuursdwang of door strafrechtelijk optreden. Strafrechtelijk optreden is een ander traject waarbij het Openbaar Ministerie leidend is.