WIERINGEN - Op dinsdag 28 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon ingestemd met de uiteindelijke sloop van het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft 15 in Hippolytushoef. Voordat daadwerkelijk gesloopt kan worden, wordt eerst onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen. De uitvoering van de sloop hangt af van de uitkomsten uit het onderzoek.

Vervolgonderzoek

Momenteel wordt gekeken wanneer het vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen plaats kan vinden. Na dit onderzoek beoordelen we in overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst of nog meer onderzoek noodzakelijk is of gestart kan worden met de sloop. Hiervoor hoeft nu geen akkoord meer te worden gevraagd bij het college, omdat deze conform heeft besloten voor de sloop van dit pand. Wanneer er een definitieve datum van sloop bekend is, informeren wij omwonenden via een persoonlijke brief en maken wij dit bekend via de website.