MEDEMBLIK - Op 4 oktober 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan “Woningbouw DEK-terrein Medemblik” vast. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 72 woningen op het DEK-terrein in Medemblik. Het plan biedt ook ruimte aan een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming in onder andere een woonbestemming.

Het besluit lag tot 30 november ter inzage. In die periode konden belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Raad van State. Tegen het besluit is binnen de gestelde termijn 1 beroep ingesteld. Dit beroep is in januari 2019 door de belanghebbende ingetrokken. Dit betekent dat het bestemmingsplan “Woningbouw DEK-terrein Medemblik” 30 november 2018 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannummer: NL.IMRO.0420.BPDEKMED-VA01.