T VELD - Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ’t Veld Noord voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting vergaderen zij hier op 22 februari over. Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd. In de eerste fase kunnen circa zestig woningen worden gebouwd.

Lokale betrokkenheid groot

Het college is erg tevreden over de lokale betrokkenheid en de goede samenwerking met de dorpsraad ’t Veld - Zijdewind. Wethouder Theo Groot: “De samenwerking met de dorpsraad heeft er mede voor gezorgd dat er sprake is van een groot draagvlak. De hoge opkomst bij de informatieavond heeft ons positief verrast. Er zijn op dit plan ook helemaal geen negatieve reacties of zienswijzen binnengekomen. Dit is voor ons een teken dat de inwoners van ’t Veld de plannen omarmen.”

Proces en planning

Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, staan alle seinen op groen om ’t Veld Noord ook daadwerkelijk te realiseren. Ondertussen wordt doorgegaan met de selectie van een partij die de plannen gaat uitvoeren. Dit doen we in een tenderprocedure. Wij stellen eisen en wensen vast die in de ontwikkeling worden meegenomen. Er wordt een marktpartij geselecteerd die het beste tegemoetkomt aan de eisen. Samen met inbreng van de markt zorgen we voor een optimale invulling van het plangebied. Verwacht wordt dat de eerste woningen voor 2020 worden opgeleverd.

Raadsvergadering

Het presidium bepaalt op 6 februari of zij het bestemmingsplan agenderen voor de raadsvergadering van 22 februari. Zo ja, dan kunt u de stukken twee weken van tevoren bekijken in de vergaderkalender van de gemeenteraad. Als u de gemeenteraad wilt laten weten hoe u over dit bestemmingsplan denkt, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Zie: 'Vertel het de gemeenteraad'.