KOGGENLAND - De komende week valt bij alle inwoners van Koggenland de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen 2018 op de deurmat.

Op deze aanslag kan onder andere het bedrag voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en ozb staan. Ook vindt u er de WOZ-waarde van uw woning/bedrijf op terug.

Wat is er veranderd ten opzichte van het jaar 2017?

De tarieven van de onroerendezaakbelastingen zijn, na amendement van de raad, met ongeveer 10% verlaagd. De tarieven rioolheffing zijn niet verhoogd en de tarieven afvalstoffenheffing zijn met 6% gestegen om kostendekkend te blijven. Voor de overige belastingen zijn de tarieven met de prijsindex verhoogd.

WOZ-waarde

Via www.koggenland.nl/woz kunt u de taxatie- en aanslaggegevens van uw woning inzien. Hier kunt u digitaal bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag gemeentelijke belastingen.