STEDE BROEC - Er is zicht op een maatregel om de geluidsoverlast van de provinciale weg N307 bij Broekerhaven aan te pakken. Gemeente Stede Broec heeft afspraken met de provincie over het plaatsen van geluidswering onder de vangrail en gaat geluidsmetingen uitvoeren.


Bewoners aan de noordkant van N307 bij Broekerhaven ervaren al jaren geluidsoverlast van het verkeer. Na het aanleggen van de nieuwe N307 in 2018 is het drukker geworden op deze provinciale weg. Volgens de bewoners veroorzaken vooral vrachtwagens veel geluidsoverlast Ook bewoners aan de zuidkant hebben last van het verkeersgeluid na aanleg van de nieuwe weg.

Geluidswering vangrail

De gemeente heeft samen met de bewoners en de provincie gekeken wat mogelijk is om de situatie te verbeteren. Door het plaatsen van geluidsbakken onder de bestaande vangrail aan de noordkant kan het verkeerslawaai verminderen. Deze geluidsbakken reflecteren het geluid naar beneden waardoor het geluid grotendeels wordt geabsorbeerd door de berm. De provincie Noord-Holland heeft met deze geluidsbakken goede ervaringen opgedaan bij een proef in Egmond.

Geluidsmeting

Om het effect van de maatregel in beeld te krijgen, laat de gemeente een geluidsmeting uitvoeren vóór en na het plaatsen van de geluidsbakken. Wethouder Lydia Groot is blij dat er nu meer duidelijkheid komt over het verkeersgeluid van de N307: “De provincie bepaalt de hoeveelheid geluid aan de hand van berekeningen op basis van verkeersdrukte. Het meten wat het geluidseffect is van de weg zonder en mét de geluidsbakken brengt voor de verschillende partijen meer duidelijkheid over de overlast die wordt ervaren.”

Beplanting

Aan de zuidkant van de weg staat geen vangrail. Daarom is een andere maatregel nodig om het verkeersgeluid te verminderen. De provincie Noord-Holland maakt een dichte groenstrook die het geluid afschermt van de woningen. Omdat bij de aanleg van de N307 het groen op die plek is weggehaald zorgt de provincie nu voor nieuwe beplanting.

Planning

De gemeente verwacht dat de eerste geluidsmeting eind februari/begin maart van dit jaar plaatsvindt, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voor het plaatsen van de geluidsbakken zijn meerdere vergunningen nodig. Zodra die zijn verleend en de geluidsmeting is afgerond worden de geluidsbakken geplaatst.

Na het plaatsen van de geluidsbakken wordt, naar verwachting in april 2022, de tweede geluidsmeting uitgevoerd. Waarna vervolgens een rapport wordt opgesteld.