MEDEMBLIK - In het weekend van 3 juli werd in Medemblik gevierd dat het Bakkerijmuseum 40 jaar bestond. Op vrijdag werd afgetrapt door 100 vrijwilligers en aanhang die zich lieten sneltekenen, gingen koekklappen en gezellig aanschoven bij het buffet inclusief lokaal Champagnebier. De uit dankbaarheid voor hun grote inzet aangeboden feestelijkheden werden zeer gewaardeerd door alle vrijwilligers. En eigenlijk smaakt het naar nog meer…


Zaterdag was de dag van de officiële opening. Na een korte terugblik op 40 jaar museum en een wat uitgebreidere uitleg over de verbouwing en het toegankelijker maken van een museum door de directeur Jacco Spil was het woord aan gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland. Die vertelde met veel enthousiasme en humor over het museum en de verbouwing. Nadat wethouder Dirk Kuipers en bestuursvoorzitter Jan Hoekema ook vanuit hun achtergrond het Bakkerijmuseum met veel lof hadden overladen was het aan Ilse Zaal om de openingshandeling te verrichten. Onder toeziend oog van de oprichters van het museum Ans en Theo Spil en de vele genodigden trok zij de Medemblikker vlag weg. Daarmee werden twee muurvullende foto’s zichtbaar met een historische afbeelding én de namen van de fondsen, de gemeente Medemblik en provincie Noord-Holland die de grootscheepse verbouwing mogelijk hebben gemaakt.

Zondag was er voor de jeugd was er snoepzoeken in de stad en lolly’s maken in het museum. Bezoekers konden nu ook koekklappen en genoten van een stukje van ‘het Robijntje’. Dat is de naam geworden van een lekkernij voor een 40-jarige. Nora van Vuur had het bedacht en zij ontving een goed gevulde mand met veel lekkers. Zo werd de titel ‘Lekkerste museum van Nederland’ alle eer aangedaan.