Als u het slachtoffer bent van een ongeval dan heeft u vaak heel andere zaken aan uw hoofd dan het claimen van letselschade. Misschien bent u ernstig gewond en maakt u zich zorgen over uw toekomst. Kunt u straks weer lopen, sporten, uw gewone leven leiden? Kunt u nog wel werken of moet u ander werk gaan doen of misschien wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen omdat werken niet meer kan? Grote vragen die vaak enorm veel stress en onzekerheid veroorzaken.

Letselschade claimen, wanneer kan dat?

Veel mensen weten niet dat ze een claim voor letselschade kunnen indienen als hen een ongeval overkomt waar een andere partij schuldig aan is. Vaak wordt er alleen gedacht aan schade aan de auto, de fiets of andere materiële zaken. Maar ook uw letsel kan zorgen voor hoge extra kosten. Denk aan eigen bijdragen voor de zorg die u nodig heeft, hulpmiddelen, medicijnen, verblijf in een revalidatiekliniek of hulp in de huishouding. Alle kosten die direct of indirect verband houden met het ongeval kunnen in aanmerking komen voor een schadeclaim. Denk dus niet te snel dat er in uw geval niets te claimen valt, maar neem contact op met een letselschadejurist om uw zaak te bespreken.

Directe en indirecte kosten

Bij een ongeval zijn er vaak verschillende kostenposten. Er zijn directe kosten, bijvoorbeeld voor een rolstoel of andere hulpmiddelen als u invalide bent geworden. Maar ook indirecte kosten. Misschien moet uw huis worden aangepast of heeft u voortaan hulp nodig bij het dagelijkse leven. Misschien kunt u niet meer zelf autorijden en moet u dus gebruik maken van een taxi of ander betaald vervoer. En dan is er nog het smartengeld. Smartengeld is een bedrag waar geen directe kosten tegenover staan. Het is een vergoeding voor het feit dat u uw leven niet meer kunt leiden zoals voorheen. Niet meer sporten of een andere hobby uitoefenen. Niet meer op vakantie of niet meer zelfstandig de deur uit. Smartengeld wordt in dit soort gevallen zeker uitbetaald, al gaat het niet om de miljoenen die soms bij rechtszaken in de Verenigde Staten aan de orde zijn.

Laat u bijstaan door een letselschadejurist

Wilt u uw belangen goed laten behartigen? Neem dan contact op met Letselschadebureau JBL&G. Een ervaren jurist letselschade bespreekt uw situatie en geeft aan voor welke kosten een vergoeding voor letselschade kan worden geclaimd. Vervolgens gaat de jurist in gesprek met de tegenpartij. Meestal verlopen deze gesprekken met diens verzekering. In veel gevallen wordt overeenstemming bereikt zonder dat de rechter eraan te pas komt. Voor u betekent dit dat u geen lang slepende rechtszaak hoeft af te wachten voordat u uw letselschade vergoed krijgt. Wel kan een letselschadezaak lang duren en kan het soms even duren voordat er wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld als nog niet duidelijk is wat de uiteindelijke gevolgen van het ongeval zijn, ook op langere termijn. Zorgvuldigheid is uiteraard van groot belang bij letselschade.