NIBBIXWOUD - Hoe kunnen we uw individuele organisatiedoelstellingen op het gebied van inclusief sporten & bewegen koppelen tot een gezamenlijke doelstelling met daaruit voortvloeiend concrete afspraken? Dat was de opdracht voor de deelnemers aan het genodigdenprogramma van Special Olympics Medemblik. Het resultaat: een tekenbord vol met afspraken, ondertekend door de aanwezigen.

Inclusief sporten en bewegen
Sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken, ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat is waar het bij inclusief sporten en bewegen om gaat.Hiervoor is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodat sporten vanzelfsprekend wordt voor iedereen. En anderzijds is het noodzakelijk dat op lokaal en/of regionaal niveau sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties samen optrekken om dit te bereiken.

Team Sportservice West-Friesland nodigde wethouders van de gemeenten in West-Friesland, bestuurders van woonzorginstellingen en andere betrokken regionale organisaties én sportformateurs uit. Via rondetafelgesprekken kwamen zij o.a. tot de afspraken om inclusief sporten en bewegen op te nemen in het Pact van West-Friesland, bij te willen dragen aan een gedragen en actief werkend lokaal Sportakkoord en vervoersbeperkingen regionaal weg te nemen. Om de afspraken kracht bij te zetten, zijn deze genoteerd en door alle aanwezigen ondertekend.

Special Olympics
Het genodigdenprogramma was onderdeel van het Special Olympics Nationaal Handbal en Inline skate evenement dat afgelopen zondag 8 september in Wervershoof is gehouden. 140 sporters met een verstandelijke beperking zijn op de onderdelen handbal en skeeleren de sportieve strijd met elkaar aangegaan.

Meer weten over inclusief sporten en bewegen? Neem contact op met Sabine van Lochem van Team Sportservice West-Friesland, svanlochem@teamsportservice.nl of 0229-287700.