NOORD HOLLAND - Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland en komen overal voor. Vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord willen daarom dat instanties die met deze problematiek te maken hebben (nog) meer gaan samenwerken. Die ambitie is vastgelegd in de regiovisie ‘samen zorgen voor veiligheid, waarover onder ook andere slachtoffers en plegers hebben meegedacht.

Voor goede hulpverlening is het belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken en goed samenwerken. Zo kan er snel en effectief hulp worden geboden. De gezamenlijke visie zorgt voor één manier van werken. De regiovisie is gemaakt samen met ketenpartners en gemeenten. Ook hebben dus ervaringsdeskundigen meegedacht. Hierdoor sluit de visie goed aan bij wat nodig is om de problemen aan te pakken.

Verbinding
De verbinding tussen professionals die werken op het gebied van de zorg en op het gebied van veiligheid krijgt meer aandacht. Tevens is het streven dat het makkelijker wordt om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Alle ambities zijn gericht op het voorkomen, het eerder signaleren en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt er aandacht besteed aan een aantal kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van ouderenmishandeling en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Ervaringsdeskundigen blijven betrokken bij de ontwikkeling van de hulpverlening. Komend najaar wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Nadat zij de visie vaststellen, wordt er een actieplan opgesteld. Daarin staat welke gezamenlijke acties en activiteiten nodig zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.

Wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?
Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren voorkomen, zoals (fysieke of psychische) mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Gebeuren er bij jou thuis dingen waardoor je je niet veilig voelt? Maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Dan is het goed om contact op te nemen met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen. Je kunt Veilig Thuis elke dag en op elk uur gratis bellen op 0800 2000. Via www.veiligthuisnhn.nl kun je gratis en anoniem met een medewerker chatten voor advies. De chat is open van 9 tot 17 uur. Tips om geweld te bespreken staan op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Bel bij direct gevaar 112.