NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat alle inwoners in staat zijn om naar school, familie, sport, werk en andere plekken te komen. Daar heeft men toegang tot vervoersmiddelen voor nodig, mensen moeten vervoer kunnen betalen én kunnen gebruiken. Om inzicht te krijgen in hoe inwoners van Noord-Holland de mogelijkheden op het gebied van vervoer ervaren, doet de provincie Noord-Holland hier onderzoek naar. Met de informatie wordt gekeken wat de provincie kan doen om eventuele belemmeringen die inwoners ervaren weg te nemen.

Toegang hebben tot vervoersmiddelen, ze kunnen gebruiken en kunnen betalen is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit noemen we mobiliteitsrechtvaardigheid. Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat een deel van de bevolking belemmeringen ervaart, bijvoorbeeld door het gebrek aan de beschikbaarheid van vervoer, onvoldoende reisopties, de te hoge kosten of het ontbreken van de vereiste vaardigheden.

Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof: 'Op dit moment weten we voor Noord-Holland niet precies hoeveel mensen onvoldoende toegang hebben tot vervoer en in welk gebieden dit precies speelt. Gaat het vooral om fysieke, digitale of inkomensbeperkingen? Is er sprake van belemmeringen in steden of juist in het landelijk gebied? Er is een reflex om te denken dat gratis vervoer de oplossing is. Er zijn waarschijnlijk ook andere mogelijkheden en instrumenten denkbaar. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht waar het probleem speelt, de mensen die het treft en welke oplossingen er zijn. Dan kunnen we handelen, want we willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.'

Van onderzoek naar beleid
Het onderzoek bestaat uit een enquête onder bewoners met analyses over o.a. bereikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Daarnaast zijn er uitgebreide gesprekken met groepen bewoners uit de verschillende regio's. De resultaten worden in de zomer opgeleverd en gedeeld met Provinciale Staten. Daarna wordt gekeken wat de invloed van het bestaande beleid is op de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van vervoer en welke acties of veranderingen er nodig zijn om dit te verbeteren. Deze acties komen uiteindelijk terug in een uitvoeringsprogramma mobiliteitsrechtvaardigheid.