ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft gisteravond besloten de aanleg van een motorcrossbaan bij de Groetweg, in de buurt van Aartswoud, verder onderzocht kan worden. Er komt een Milieu Effect Rapportage. Motorcrossers in de regio zijn al zo'n dertig jaar op zoek naar een plek voor een eigen baan, omwonenden zijn bang voor overlast.

Tijdens de raadsvergadering kwamen inwoners van Aartswoud hun zorgen laten horen. Acht tegenstanders uit het dorp spraken in. Hun zorgen gaan over geluidsoverlast, de uitstoot en de natuur die plaats zou moeten maken voor de baan. Een buurman vreest dat zijn agrarische grond er onder gaat leiden. Volgens de bewoners zijn ze bovendien pas heel laat op de hoogte gesteld dat de gemeente er een besluit over ging nemen.

Gert Meereboer sprak namens de motorcrossers. Hij bedankte de 1.400 motorcrossers die hebben meegewerkt om het plan voor te bereiden. Hij zei: "We snappen de zorgen van de bewoners. Er moet nog extra onderzoek komen om te bepalen welke exacte locatie geschikt is en de overlast beperkt wordt."

Over de locatie nam de gemeeenteraad al in 2013 een besluit, toen werden geluidsnormen vastgesteld. Gisteravond besloot de raad dat die norm wordt verruimd. De Milieu Effect Rapportage moet kijken of de geluidsproductie ook echt binnen de wettelijke normen blijft. Ook rond het bestemmingsplan;moet de gemeenteraad later een besluit nemen.