MEDEMBLIK - De werkzaamheden van het project N23 Westfrisiaweg zijn eind 2018 gereed. Vanaf dat moment rijdt het verkeer tussen Alkmaar en Enkhuizen over de nieuwe N194 en N307.

De komende periode worden veel werkzaamheden afgerond. Denk aan wegen, fietstunnels, rotondes en viaducten. En eind 2018 gaat de hoofdrijbaan volledig open. Deze mijlpalen willen wij samen met de omgeving vieren en wie weet er beter hoe dat te vieren dan de omwonenden, ondernemers aan de weg en weggebruikers zelf!

Oproep ideeën in sturen

Met de vraag ‘Hoe zou u dat willen vieren?’ roepen wij op om ideeën in te sturen. De ideeën kunnen tot en met 1 maart 2018 via de website www.n23westfrisiaweg.nl/uwidee (morgenochtend online!) worden ingestuurd. Ook kan er in deze periode op de ideeën worden gestemd.

Juryleden gezocht

Naast ideeën zoeken wij ook juryleden. Deze jury gaat op zaterdag 17 maart 2018 samen met de provincie en aannemer Heijmans de ideeën beoordelen en een activiteitenprogramma opstellen. De jury kijkt onder andere naar haalbaarheid, uitvoerbaarheid en kosten. Aanmelden voor de jury kan ook via www.n23westfrisiaweg.nl/uwidee.