HOORN - Het plan om een fietstunnel aan te leggen bij de kruising Keern/Provincialeweg wordt uitgesteld. Dat besloot een meerderheid van de Hoornse raad op dinsdag 4 april. In plaats daarvan gaat de gemeente Hoorn eerst het knelpunt van de turborotonde aanpakken. Ook wordt het stationsgebied-noord ontwikkeld, gevolgd door de ontwikkeling van het Pelmolenpad tot fraaie woonbuurt.

In 2015 besloot de raad om de Maelsonstraat door te trekken en om een fiets- en wandelroute langs het Keern met tunnel onder de Provincialeweg, plus een nieuwe toegangsweg voor auto’s richting het Dampten aan te leggen.

Nieuwe inzichten

In juni 2016 bracht een aantal onderzoeken nieuwe inzichten; de integrale visie op de binnenstad, de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn en het onderzoek naar de doorstroming op de Provincialeweg. Zo bleek onder meer dat de fietstunnel weinig tot geen bijdrage levert aan de doorstroming op de Provincialeweg, terwijl de kosten stegen. Ook werd duidelijk dat het knelpunt van de turborotonde zeer urgent is en groeide het belang van de ontwikkeling van het stationsgebied-noord.

Nieuwe koers

Deze nieuwe inzichten leidden tot het advies om de komende jaren voorrang te geven aan het oplossen van het knelpunt van de turborotonde, aan de bereikbaarheid van de stad en aan het toevoegen van kwaliteit in en om de binnenstad. Dit houdt in dat het stationsgebied-noord (Transferium) wordt ontwikkeld (bouw parkeergarage voor auto’s en fietsen, verplaatsing busstation, nieuwe indeling P+R terrein) en dat vervolgens het Pelmolenpad en de Prismalocatie worden ontwikkeld tot fraaie stadse woonbuurt.

Meerderheid voor de koerswijziging

Na een uitgebreide discussie stemde een meerderheid van 26 raadsleden voor de koerswijziging. De fracties van PvdA, SP, CDA, GroenLinks, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer en Hoorn Lokaal stemden voor. De fracties van de VVD, D66 en Jong en Oud voor Hoorn stemden tegen.

Besluit wel aangepast

Het besluit werd nog op een aantal punten aangepast. De raad wil meer betrokken worden bij de keuzes die nog volgen. Daarom werd besloten de raad de ontwikkelvisie voor het stationsgebied zelf vaststelt en dat de raad ook het besluit over de oplossing voor het knelpunt van de turborotonde neemt. Een meerderheid van de partijen besloot ook dat de aan te leggen parkeergarage 1250 parkeerplaatsen moet hebben en niet 900.

Oproepen van de Fractie Tonnaer om de oversteek bij het Keern zo snel mogelijk met eenvoudige maatregelen te verbeteren en om het belang van een nieuwe aantrekkelijke en goed toegankelijke traverse (loopbrug) over het spoor te onderstrepen kregen steun van alle raadsfracties.

Lees hier meer over de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.