WEST FRIESLAND - De zeven Westfriese gemeenten maken zich grote zorgen over de plannen die NS voorbereid voor de dienstregeling van 2018. In een brief aan gedeputeerde Post roepen zij op tot bemiddeling.

De nieuwe dienstregeling maakt het busvervoerders onmogelijk om goede aansluiting op de trein te bieden. Daarnaast krijgen ook treinreizigers buiten de spits te maken met langere overstaptijden.

De voorgenomen dienstregeling heeft negatieve effecten voor onze regio, de bereikbaarheid van de kleine kernen en het voorzieningenniveau in Westfriesland komt verder onder druk te staan. Samir Bashara (voorzitter VVRE Westfriesland en wethouder Verkeer in Hoorn) licht toe: 'De brief is gericht aan de provincie met de nadrukkelijke vraag om als vertegenwoordiger onze reactie in te brengen bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en de OV- en Spoortafel Noordvleugel. Voor ons zijn de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling onacceptabel. We vragen de provincie onze zorg mee te nemen in het advies richting NS.'

Negatieve gevolgen overheersen

Met de introductie van Hoogfrequent Spoor tussen Amsterdam en Eindhoven verandert er veel op het spoor ten noorden van Amsterdam. Deze veranderingen pakken erg negatief uit voor de regio Westfriesland. Veel trein- en busreizigers krijgen te maken met fors grotere overstaptijden. Een voorbeeld is de verschuiving van de treintijden: de treinen naar Amsterdam en Alkmaar vertrekken straks niet meer tegelijk vanaf station Hoorn. Voor busreizigers betekent dit dat zij minimaal 16 minuten overstaptijd hebben, voor treinreizigers geldt dit buiten de spits. Maar ook de overstaptijd van reizigers van de intercity uit de richting Enkhuizen op de Sprinter richting Purmerend en Zaandam neemt toe van 13 naar maar liefst 26 minuten. Hierdoor worden reizigers enorm gedupeerd, waaronder scholieren en forenzen die tussen Alkmaar en oostelijk Westfriesland pendelen.

Oplossingen

Bashara geeft aan dat de gemeenten willen meedenken over oplossingen. 'Wij denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de Kennemerlijn op Alkmaar te ‘knippen’. De trein uit Haarlem wacht dan in Alkmaar een kwartier, waardoor de overstap op station Hoorn geborgd kan blijven. Eventueel kan de combinatie gezocht worden met het doortrekken van de intercity’s van Alkmaar naar Heerhugowaard zodat de ruimte op station Alkmaar ontstaat om de sprinter van/naar Hoorn te keren. Hiermee wordt de overstap van/naar Alkmaar ook buiten de spits en in het weekend hersteld. Dat is wat ons betreft essentieel. Daarnaast denken wij aan een extra stop op station Zaandam voor de reguliere intercity Enkhuizen – Amsterdam – Eindhoven en verder.'

Bashara: 'Door de structurele verslechtering van de overstappen van trein op trein en bus op trein, zijn wij van mening dat deze wijzigingen in de dienstregeling onacceptabel zijn. Als gemeente is het onze taak om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid en onderwijsinstellingen. Wij zetten ons dan ook nadrukkelijk in voor een verbetering en gaan ervan uit dat de provincie ons advies inbrengt in de definitieve advisering richting de NS.'