DRECHTERLAND - De collegeperiode loopt ten einde. Burgemeester en wethouders hebben een eindevaluatie aangeboden aan de raad waarin verantwoording wordt afgelegd over de 55 doelstellingen uit het collegeprogramma ‘Daadkrachtig vooruit met een veranderende samenleving’.

Grote thema’s
De evaluatie behandelt daarnaast de grote thema’s die aan de orde zijn geweest de afgelopen jaren: de ambtelijke fusie met Enkhuizen en Stede Broec (SED), de transities in de zorg, de realisatie van nieuwbouw en voorzieningen, de aanleg van de N23 en de noodopvang voor vluchtelingen.

Vitale dorpen
Als meest bijzondere hoogtepunt wordt het project Vitale Dorpen genoemd. Vitale dorpen werd een proeflokaal voor burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing dat ook landelijk de aandacht heeft gekregen. In deze nieuwe vorm van burgerparticipatie hebben inwoners en bestuur intensief samengewerkt en zijn er vele mooie initiatieven tot stand gekomen.

Meer zien en lezen
Hieronder een animatiefilmpje dat in een paar minuten de behaalde doelstellingen en andere belangrijke zaken uit de afgelopen vier jaar beeldend samenvat in drie minuten. Ook kunt u hieronder de volledige tekst en het overzicht van de 55 doelstellingen downloaden.