BOVENKARSPEL - West-Friesland wordt al duizenden jaren bewoond. Tussen de drie- en vierduizend jaar geleden, toen Egypte nog bestuurd werd door farao's en in het oude Griekenland de beroemde Trojaanse Oorlog woedde, woonden er ook in onze regio al mensen, maar dan in een wadden- en kwelderlandschap. Het was de periode die de Bronstijd wordt genoemd. Vooral de laatste jaren zijn er in onze regio verschillende archeologische opgravingen geweest, die allerlei nieuwe inzichten hebben gebracht over deze prehistorische bewoning.

Op zondag 22 september organiseert IVN-Westfriesland hierover een speciale rondleiding, waarin gids Nico Bregman samen met u door de geschiedenis van het Westfriese landschap terugwandelt naar die tijd. Tijdens de wandeling langs verschillende bijzondere natuurgebiedjes in het Streekbos en met behulp van documentatiemateriaal wordt er o. a. verteld over de ruilverkaveling in de twintigste eeuw, het grondgebruik in de 16e en 17e eeuw en de ontginning van het veen in de Middeleeuwen. Einddoel van de wandeling is de met palen aangegeven plattegrond van een bronstijdboerderij, dat als onderdeel van het Archeologisch Voetspoor in het Streekbos is aangelegd op basis van historische sporen in de directe omgeving.

De rondleiding begint om 14:00 uur en er wordt verzameld bij het Streekbos Paviljoen. Deelname is gratis, maar een vrijwillige donatie wordt natuurlijk altijd gewaardeerd! Bij slecht weer zal de buitenactiviteit worden vervangen door een Powerpoint presentatie over de Bronstijd in de Terpzaal van het Streekbos Paviljoen.